Polska/Rynek Zdrowia | 26-03-2009 10:03

Kujawsko-Pomorskie: 19 mln euro na modernizację szpitali

Szpitale powiatowe otrzymają pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19 mln euro trafi do szpitali, które złożyły wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury społecznej.

Pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu i prace modernizacyjne. Szanse na fundusze mają wszystkie z 16 szpitali, które aplikują w konkursie, bez względu na ich wielkość i stopień referencyjności. Wystarczy, że złożona przez nie dokumentacja konkursowa pomyślnie przejdzie ocenę formalną i merytoryczną.

Jak wyjaśnił Piotr Całbecki – marszałek województwa, zdecydowano, by w programie operacyjnym znalazły się pieniądze zarówno dla dużych szpitali, jak i dla mniejszych powiatowych lecznic, od których stanu zależy opieka medyczna poza dużymi ośrodkami.

Konkurs rozstrzygany jest etapami - kolejne decyzje komisji oceniającej na bieżąco zatwierdza zarząd województwa. Pierwsza uchwała w tej sprawie - dotycząca pieniędzy dla Nowego Szpitala w Świeciu i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie - zapadła jeszcze w lutym.

17 marca zarząd województwa zdecydował o przekazaniu środków RPO WK-P na sześć kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki którym wzrośnie poziom usług medycznych, świadczonych przez lecznice działające poza głównymi miastami regionu. Otrzymają je placówki: w Rypinie, Aleksandrowie Kujawskim, Inowrocławiu, Chełmży, Golubiu-Dobrzyniu oraz w Lipnie. Łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 24 miliony złotych.