Gazeta Krakowska/Rynek Zdrowia | 18-05-2017 19:05

Kraków: szpital im. Żeromskiego czeka na dotację z miasta na remont

Rada Miasta Krakowa ma w najbliższym czasie podjąć decyzję w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Projekt uchwały prezydenta miasta przewiduje udzielenie dotacji na dofinansowanie w 2017 roku doposażenia w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital liczy na dotację w wysokości 271 841 zł.

Szpitalna inwestycja ma już przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 1 812 273 zł, w tym: wkład własny w wysokości 271 841 zł oraz dofinansowanie ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1 540 432 zł.

Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, pozwoli skrócić czas oczekiwania pacjentów w SOR. Planowany termin realizacji inwestycji przez szpital to listopad 2017 r.

Więcej: www.gazetakrakowska.pl