DKX/Rynek Zdrowia | 26-02-2019 15:53

Katowice: ponad 5 mln zł dotacji unijnej dla szpitala bonifratrów

26 lutego samorząd województwa śląskiego i Szpital Zakonu Bonifratrów Sp. z o.o. podpisali projekt dot. na zakupu sprzętu i unowocześnienia zaplecza diagnostycznego. Jego całkowity koszt wynosi ponad 6 mln zł, zaś suma dofinansowania z unijnych środków to przeszło 5,2 mln zł.

Fot. archiwum

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” - tak brzmi pełna nazwa sygnowanego projektu. 

- W najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne tego typu umowy - zapowiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Projekt w całości dotyczy leczenia szpitalnego - poprawy zaplecza diagnostyczno-leczniczego (w tym zabiegowego) poprzez wymianę zużytego sprzętu i zakup nowego w następujących obszarach: choroby układu krążenia, układu oddechowego, onkologiczne oraz w opiece nad matką i dzieckiem – ginekologia, położnictwo i neonatologia.

- To bardzo dobrze, że śląskie szpitale sięgają po fundusze unijne. W tym przypadku mamy konkretne możliwości poprawy diagnostyki zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, które niestety u nas na Śląsku dobrze znamy - stwierdził Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, tj. zaburzeń płodności, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji. Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny pozwoli m.in. na wzrost wykrywalności schorzeń cywilizacyjnych, uchwycenie najmniejszych zmian objętych procesem nowotworowym, skrócenie czasu diagnoza-terapia, poprawę jakości rokowań.

- Beneficjentem tej umowy jest każdy nasz oddział, gdzie dzięki tym pieniądzom trafi nowy sprzęt. Będziemy startować w kolejnych konkursach i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wywalczyć finansowe wsparcie - powiedziała Wioletta Niemiec, prezes Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.