IOWISZ i sieć szpitali - kiedy rośnie ryzyko inwestycyjne

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 16 marca 2017 13:06

- Odnoszę wrażenie, że luka informacyjna wśród świadczeniodawców dotycząca Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) nadal jest spora i dotyczy, między innymi, zasad wypełniania formularza - mówi mec. Piotr Najbuk z Praktyki Life Science Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.*

IOWISZ i sieć szpitali - kiedy rośnie ryzyko inwestycyjne
Piotr Najbuk, Praktyka Life Sciences w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; FOT. PTWP

Zdarza się, że przedstawiciele placówek medycznych nie mają pewności, w jaki sposób powinni odpowiedzieć na pytania zawarte we wnioskach w ramach IOWISZ-a.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wprowadzenie narzędzia pozwalającego zarządzać podażą zasobów w ochronie zdrowia jest korzystnym rozwiązaniem, między innymi przy ubieganiu się ośrodki unijne na inwestycje.

Ponieważ za podawanie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym potencjalnie grozi odpowiedzialność karna, w rozmowach ze świadczeniodawcami zawsze zachęcamy ich do wypełniania formularza, załączników i materiałów dodatkowych w taki sposób, aby w tych dokumentach znalazły się wyłącznie rzetelne informacje i dane, zgodne z najlepszą wiedzą wnioskodawców.

Warto przypomnieć, że IOWISZ z jednej strony jest obecnie obowiązkowym narzędziem potrzebnym jednostkom ochrony zdrowia w trakcie ubiegania się o wspomniane środki unijne. Z drugiej strony jest to istotny instrument przy zawieraniu kontraktów z publicznym płatnikiem.

Ponieważ jednak w finansowaniu działalności w ramach planowanej sieci szpitali głównym źródłem przychodów placówki nie będzie tryb konkursowy czy konkurencyjny, ale wyznaczona z góry kwota ryczałtu, pozytywna ocena złożonego przez „sieciowy” szpital IOWISZ-a nie będzie miała istotnego znaczenia.

Mogą natomiast zdarzać się sytuacje, w których podmiot ubiegający się o ocenę celowości inwestycji otrzyma pozytywną opinię w tej kwestii, gdyż jego przedsięwzięcie jest uzasadnione ze względu na lokalne czy regionalne potrzeby zdrowotne, ale podmiot ten nie wejdzie do sieci szpitali.

Ryzyko biznesowe związanie z prowadzeniem takiej inwestycji może wtedy okazać się bardzo wysokie, gdyż nie ma pewności, że ten świadczeniodawca (poza siecią szpitali - red.) uzyska finansowanie w drodze konkursowej.

* Wypowiedź zanotowana podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum