IOWISZ: Sejm uchwalił nowelę dotyczącą oceny inwestycji w sektorze zdrowia

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 kwietnia 2018 19:35

Sejm uchwalił w czwartek (12 kwietnia) nowelizację przepisów dotyczących m.in. opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych - tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Zgodnie z nowelą, zmiany obejmą procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Fot. Fot. Materiały prasowe

Za przedłożoną przez ministra zdrowia zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 231 posłów, 168 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich.

\Nowela umożliwia uzyskanie opinii o celowości inwestycji podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach (np. w rehabilitacji czy opiece długoterminowej). Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

W ustawie przewidziano również m.in. wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. odtworzeniowych), dając podstawę do wydania odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Zgodnie z nowelą, zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny. Ponadto, wiele zmian ma na celu usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Krytycznie o zmianie przepisów wypowiadały się podczas prac sejmowych kluby: PO, Kukiz'15, N i PSL-UED; za był PiS.

Podczas czwartkowej debaty Gabriela Masłowska (PiS) podnosiła, że zmiany mają na celu racjonalizację nakładów na inwestycję w dziedzinie ochrony zdrowia. Beata Małecka- Libera (PO) oceniła z kolei, że "w nowelizacji można dopatrzeć się wielu rozbieżności i różnego traktowania podmiotów".

Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) przekonywał, że "to nie jest dobry projekt", a Marek Ruciński (Nowoczesna) oceniał, że "zastanawia upór, z jakim rząd chce decydować, za pośrednictwem swoich nominatów, o inwestycjach bardzo często o charakterze lokalnym". Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-UED) mówił, że "projekt być może ma dobrą diagnozę, ale proces terapeutyczny nie jest dobry".

Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala podkreślała, że Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia już funkcjonuje. Przekazała, że wojewodowie, jak również starostowie, oceniają, że IOWISZ jest bardzo dobrym narzędziem, ale wymaga pewnych modyfikacji. Wskazywała, że zmiany są odpowiedzią na ich postulaty. Podała, że od momentu uchwalenia ustawy w 2016 r. złożono 1426 wniosków, w tym 213 - do ministra zdrowia, a aż 1213 do wojewodów.

Łącznie - jak podkreśliła wiceminister - wydano 978 opinii, z czego 833 było pozytywnych. Odnosząc się do ocen, że nowela różnicuje podmioty, szczególnie te nadzorowane przez MON i MSWiA, wiceminister wskazywała, że nie ma różnicowania, a jedynie wyjątek (do wysokości miliona zł), by uwzględnić specyfikę podmiotów, które wykonują zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum