Gorzów Wlkp.: plany inwestycyjne w szpitalu wojewódzkim

Autor: DKX/Rynek Zdrowia • • 16 maja 2015 18:01

Plany inwestycyjne Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz ministerialny projekt mapowania potrzeb zdrowotnych to tematy spotkania marszałek Elżbiety Polak z prezesem jednostki Ryszardem Hatałą oraz z-cą dyrektora ds. lecznictwa Piotrem Dębickim - podaje lubuskie.pl.

Gorzów Wlkp.: plany inwestycyjne w szpitalu wojewódzkim

Rozmowa dotyczyła także przygotowywanego przez zarząd województwa Programu zadań kluczowych dla poprawy oraz rozwoju infrastruktury jednostek ochrony zdrowia.

Zarząd województwa przygotowuje Program zadań kluczowych dla poprawy oraz rozwoju infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. W związku z powyższym zobowiązał dyrektorów podległych samorządowi jednostek ochrony zdrowia do zapoznania się z proponowanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym możliwościami dofinansowania projektów na lata 2014-2020 oraz przesłania informacji - z uwzględnieniem źródeł finansowania - o działaniach, które ze względu na priorytety jednostki oraz zakresy wpisujące się w założenia Programu, zamierzają realizować. Przesłane informacje stanowić będą podstawę do stworzenia Programu.

Inwestycje w gorzowskim szpitalu
Szpital w Gorzowie Wlkp. ma już opracowany plan inwestycyjny. Spotkanie z marszałek Polak było okazją do rozmów na ten temat. Przypomnijmy, w planach zarządu szpitala jest między innymi rozbudowa bloku operacyjnego. Zaprojektowanie, montaż i wyposażenie trzech sal operacyjnych zakłada projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowe sale pozwolą na prowadzenie prac modernizacyjnych na tych już istniejących.

Szpital planuje także zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". W ramach projektu do lecznicy ma trafić: Gamma kamera SPECT-CT, Gamma kamera o małym polu widzenia.

Zmieni się także oblicze wizualne lecznicy. Stare, wysłużone windy, zastąpią nowe. Szpital z własnych środków pokryje koszty wymiany sześciu urządzeń dźwigowych.

Planowane są także remonty na oddziałach i w poradniach. Zakres rzeczowy inwestycji to m.in.:

- przebudowa obecnych pomieszczeń i rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego o pododdział leczenia ostrych białaczek i część laboratoryjną. Oddział po rozbudowie będzie posiadał 40 łóżek
- Oddział Onkologii Klinicznej - 30 łóżkowy
- Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego
- Oddział Chirurgii Onkologicznej –  łóżkowy
- Oddział Radioterapii –  łóżkowy
- Oddział Reumatologii i Chorób Płuc  -  35 łóżkowy
- przebudowa obecnych pomieszczeń i rozbudowa Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej. Oddział po rozbudowie będzie posiadał 56 łóżek

Szczególnie ważny dla gorzowskiej lecznicy jest projekt budowy ośrodka radioterapii. Jest on wpisany do Kontraktu Terytorialnego jako inwestycja kluczowa i w związku z tym może być realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie to uzależnione od tzw. mapowania województwa.

Mapowanie potrzeb zdrowotnych także było tematem rozmowy marszałek z szefami gorzowskiej lecznicy. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” to nowy projekt Ministerstwa Zdrowia. Zakłada on poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum