naszemiasto.pl/Rynek Zdrowia | 23-08-2017 12:49

Gniezno: szpital planuje inwestycje i zabiega o środki unijne

ZOZ w Gnieźnie stara się o kilkanaście milionów złotych ze środków zewnętrznych na inwestycje.

Szpital złożył wnioski o dofinansowanie w ramach trzech programów Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Jak wskazuje dyrektor lecznicy, Krzysztof Bestwina, szpital skorzystał z naboru w ramach programu Obszarów Strategicznych Interwencji zgłaszając projekt o wartości około 6 mln zł. Został on pozytywnie oceniony, trwa oczekiwanie na podpisanie ostatecznej umowy. Pieniądze zostaną zainwestowane w informatyzację - informuje naszemiasto.pl

Drugi wniosek - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (program WRPO) - został przez dyrekcję złożony kilka miesięcy temu. Pieniądze byłyby przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń nowego budynku dla oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Jest już pozytywna ocena formalna, dyrekcja czeka na pozytywną ocenę merytoryczną.

Trzeci wniosek, o wartości 5 mln zł, złożony został w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje rozbudowę SOR i dostosowanie go do wymagań, a także sfinansowanie budowy lądowiska na dachu szpitalnego skrzydła D. Projekt obejmuje dodatkowo zakup tomografu i RTG wraz z wyposażeniem pomieszczeń dla tych urządzeń. Ten wniosek także uzyskał już pozytywną ocenę formalną, czeka na merytoryczną.

Więcej: gniezno.naszemiasto.pl