PAP/Rynek Zdrowia | 11-06-2019 19:01

Fundusz zainwestuje 21 mln zł w spółkę telemedyczną Infoscan

Firma telemedyczna Infoscan podpisała z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund umowę dotyczącą emisji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych - poinformowała spółka w komunikacie. Zaangażowanie tego inwestora wynosić ma łącznie do 21 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Infoscan poszczególne transze środków pieniężnych zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 50.000 zł każda.

"Cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90 proc. wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że obligacje dla tego inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania.

Infoscan podał, że w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

- Umowa z inwestorem otwiera spółce drogę do dalszej ekspansji zarówno zagranicznej, jak i w Polsce oraz pozwala sfinansować realizację najistotniejszych kamieni milowych. Dzięki środkom od Inwestora Infoscan będzie mógł sfinansować działania związane z wejściem na nowe rynki. Finansowanie pozwoli nam również wznowić procedurę wejścia na rynek amerykański, którą rozpoczniemy od ponownego ubiegania się o certyfikat FDA - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes spółki Piotr Sobiś.