Ekspertka: inwestycje mają niwelować regionalne różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 22 listopada 2020 15:27

- Słuszne dążenie do inwestowania w innowacyjne technologie medyczne musi być powiązane z realnym zapotrzebowaniem na określone świadczenia. Przez lata w procesie planowania inwestycji nie posługiwaliśmy się w Polsce mapami potrzeb zdrowotnych - wskazuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i zastępca przewodniczącego rady NFZ.

Ekspertka: inwestycje mają niwelować regionalne różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka; FOT. PTWP

- O potrzebie racjonalizacji procesów inwestycyjnych w ochronie zdrowia rozmawiamy od ponad 20 lat, czyli od momentu wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Do tego modelu wkradły się pewne mechanizmy sprawiające, że pula środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną nie zawsze jest alokowana we właściwych miejscach i tam, gdzie zgłaszane są realne potrzeby zdrowotne - mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia* odnosząc się do procedowanego obecnie w parlamencie projektu dotyczącego opiniowania wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

Przypomnijmy, że ten projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, między innymi uzależnienie umów zawieranych przez NFZ od posiadania pozytywnej oceny celowości inwestycji (OCI).

Ponadto nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia.

Celem tych zmian w przepisach jest m.in. eliminacja nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. Nowe narzędzie (OCI) ma też uzupełniać - wdrożony w 2016 r. - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). 

Czy procedowana obecnie nowelizacja (17 listopada senacka komisja zdrowia opowiedziała się za wprowadzeniem kilku poprawek do projektu) przyczyni się do porządkowania polskiego rynku szpitalnych inwestycji?

- Nie tylko w Polsce zdarza się, że menedżerowie zarządzający m.in. szpitalami narażeni są na swoistą „pułapkę nadmiaru”. To niebezpieczeństwo występuje chyba w każdym systemie opieki zdrowotnej. Wynika ono między innymi z bardzo dynamicznego rozwoju technologii medycznych w sektorze ochrony zdrowia - odpowiadała dr Gałązka-Sobotka.

- Jednak ten postęp technologiczny zderza się często z ograniczonymi środkami na opiekę zdrowotną. Dzieje się tak mimo istotnego wzrostu nakładów w tym obszarze, jaki w naszym kraju nastąpił w ostatnich latach, a którego w znacznym stopniu beneficjentem było lecznictwo szpitalne. W 2021 r. na szpitalnictwo zaplanowano w budżecie NFZ 47,5 mld zł - informowała.

Wskazała zarazem, że skądinąd słuszne dążenie do inwestowania w innowacyjne technologie medyczne musi być mocno powiązane z realnym zapotrzebowaniem pacjentów na określone świadczenia. 

- Przez wiele lat w procesie planowania inwestycji nie posługiwaliśmy się w Polsce mapami potrzeb zdrowotnych. Trudno więc winić menedżerów, że nie zawsze podejmowali decyzje inwestycyjne w oparciu o twarde dane. IOWISZ ma krótką historię i wiele dziur, stąd rozmieszczenie infrastruktury w polskiej ochronie zdrowia wciąż nie jest równomierne. Dlatego nowelizacja przepisów dotyczących oceny celowości m.in. szpitalnych inwestycji jest krokiem w bardzo dobrym kierunku - zaznacza dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Zauważa, że mimo iż wiele wniosków „przechodziło” przez IOWISZ uzyskując pozytywną ocenę, inwestycje, których dotyczyły, nie zawsze odpowiadały realnym potrzebom zdrowotnym na danym terenie. - Stoi to również w sprzeczności z naszym społecznym dążeniem do tego, by niwelować różnice regionalne w dostępie do świadczeń zdrowotnych - dodała.

- Napływ ogromu innowacyjnych rozwiązań, nie tylko dotyczących technologii diagnostycznych i terapeutycznych, ale również organizacyjno-zarządczych, które pojawiają się na rynku, zmusza dzisiaj menedżerów - jeszcze bardziej niż wcześniej - do dokładnego przyglądania się wszelkim inwestycjom z perspektywy danego szpitala - podsumowała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

* Wypowiedź zanotowana została podczas debaty pt. „Inwestycje w ochronie zdrowia - koronawirus nie może ich zatrzymać” w ramach Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia (19-20 października 2020 r.).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum