Rynek Zdrowia | 02-01-2018 12:31

Cieszyn: ponad milion złotych na modernizację SOR

Zgodnie z projektem „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” placówka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego modernizacja i doposażenie pochłoną prawie 1,4 mln zł.

Fot. materiały prasowe SOR ZZOZ Cieszyn

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe mające na celu wzrost efektywności energetycznej, m.in. wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED i montaż urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach oraz modernizacja systemu ewakuacyjnego w całym oddziale.

Ponadto zostaną zakupione urządzenia i sprzęt medyczny oraz meble, w tym: aparaty EKG, kardiomonitory, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, gazometr, defibrylator, stół zabiegowy, łóżka i wózki transportowe. Oddział zyska również nową rejestrację i wyposażenie poczekalni dla pacjentów. Pojawi się nowa infrastruktura informatyczna, m.in. zestawy komputerowe z pakietem oprogramowania dostosowanego do wymogów informatycznych systemów medycznych.

Dyrektor ZZOZ w Cieszynie, Czesław Płygawko podpisał właśnie umowę na dofinansowanie projektu, którego dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wyniesie 1 185 782,74 zł. Brakującą kwotę pokryje ze swych środków Starostwo Powiatowe w Cieszynie

- Pozyskana kwota dofinansowania w pełni pokrywa nasze aktualne potrzeby inwestycyjne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - podkreśla Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

- Będzie to dopełnieniem wcześniej zrealizowanych prac, tj. zakupu nowego aparatu cyfrowego RTG, nowoczesnego USG oraz wyposażenia sali wstępnego intensywnego nadzoru anestezjologicznego. To z kolei pozwoli utrzymać wysoki standard świadczeń medycznych udzielanych w oddziale. Nieuniknione oczekiwanie przez pacjentów na udzielenie pomocy SOR będzie się odbywało w bardziej komfortowych warunkach - dodaje.

Planowany termin zakończenia projektu to 30.09.2018 r.