30 czerwca wchodzą ważne zmiany na SOR-ach

Autor: Justyna Przybytek-Pawlik • Źródło: Dziennik Ustaw23 czerwca 2022 07:28

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Przepisy określają nowe terminy, które pozwolą szpitalom na dostosowanie się do ważnych zmian. Chodzi o stworzenie  miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zatrudnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora SOR oraz posiadania lotniska bądź lądowiska.

30 czerwca wchodzą ważne zmiany na SOR-ach
Szpitalny Oddział Ratunkowy Fot. PAP/Jacek Bednarczyk
  • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
  • Przepisy określają nowe terminy, które pozwolą szpitalom na dostosowanie się do ważnych zmian na SOR-ach
  • Chodzi o stworzenie miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zatrudnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora SOR oraz posiadania lotniska bądź lądowiska
  • Nowe przepisy wchodzą w życie 30 czerwca

30 czerwca wchodzą ważne zmiany na SOR-ach

22 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.  Wprowadzone zmiany - jak wskazano w uzasadnieniu - mają umożliwić placówkom utworzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora bądź kierownika oddziału oraz posiadania lotniska bądź lądowiska.

Nowe przepisy mają na celu umożliwienie podmiotom leczniczym dostosowanie się do wymagań w następujących zakresach:

  • organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora
  • szpitalnego oddziału ratunkowego bądź jego kierownika oraz
    posiadania lotniska bądź lądowiska.

Nowe terminy dotyczące NIŚOZ, lądowisk i kadr

Czas na spełnienie powyższych wymagań pierwotnie określono do 1 lipca 2022 roku. Jednak dotrzymanie terminu jest niemożliwe, w związku z tym rozporządzenie wprowadza nowe: czas na spełnienie wymagań w punktach 1 i 2 wydłużono do 30 czerwca 2023 r., zaś w pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Jest to konieczne, jak argumentuje MZ, ponieważ aż 44 podmioty lecznicze w kraju nie spełniają co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków.

- Spełnienie wymagań przez te podmioty lecznicze nie jest możliwe, gdyż obecnie są one w trakcie realizacji inwestycji związanych z budową lądowisk przy szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „SOR”, oraz organizacji miejsc udzielania świadczeń NIŚOZ. Planuje się ich finansowanie m.in. z Funduszu Medycznego - wskazuje Ministerstwo Zdrowia.

I dodaje, że powodem opóźnień jest pandemia COVID-19 oraz wzrost cen materiałów budowalnych i usług.

Wyzwaniem są jednak nie tylko inwestycje, ale również sprawy kadrowe. 

- Szpitale sygnalizują problemy z zapewnieniem specjalistów medycyny ratunkowej w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika tego oddziału, ale również jako bieżącej obsady. Stąd konieczność przedłużenia dotychczas obowiązujących regulacji, aby SOR-em mógł kierować lekarz systemu, co pozwoli na kontynuowanie realizacji umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia - wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Lądowiska nie spełniające wymogów warunkowo użytkowane 

Projekt zakłada też, że lądowiska powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, "które ze względów konstrukcyjnych nie mogą uzyskać wymaganej minimalnej nośności 5700 kg MTOM lub nie mogą przyjąć śmigłowców o maksymalnym wymiarze D=15m, lub nie posiadają wymaganej przestrzeni airgap lub przestrzeń ta nie spełnia swojej roli w wyniku posiadania parametrów niezgodnych z wymaganiami wynikającymi z załącznika do rozporządzenia SOR, będą mogły być użytkowane w dalszym ciągu".

- Warunkiem koniecznym będzie jednak uzyskanie wpisu o ograniczeniach użytkowych w instrukcji operacyjnej podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, zatwierdzanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lądowiska takie będą mogły być dalej użytkowane, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa powyżej - zastrzega resort zdrowia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum