TCares wniesie nową jakość do diagnostyki kardiologicznej?

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 20 czerwca 2011 06:30

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dobiega końca drugie badanie pilotażowe projektu TCares, którego celem jest stworzenie telemedycznej usługi dla pacjentów, obejmującej zdalne monitorowanie EKG z możliwością rejestracji również innych parametrów biometrycznych. Usługa może ułatwić diagnozowanie pacjentów, u których lekarze nie byli w stanie znaleźć przyczyn dolegliwości. Dodatkowo specjaliści pracują nad tym, aby była jak najtańsza.

TCares wniesie nową jakość do diagnostyki kardiologicznej?

Pierwsze badanie pilotażowe z wykorzystaniem zmodernizowanego w ramach projektu TCares systemu ciągłego zdalnego monitoringu Tele-EKG pacjentów kardiologicznych, odbywało się w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r. Dwudziestu siedmiu chorych wyposażono w aparaty EHO-MINI, które rejestrowały i bez zaangażowania pacjenta wysyłały pomiary EKG do badaczy.

- Z elektrod, w trybie monitoringu EKG, zbierany jest sygnał elektrokardiograficzny. Aparat na żądanie pacjenta wykonuje rejestrację kilkudziesięciosekundowego fragmentu EKG - wciśnięcie przycisku rejestracji powoduje zapisanie przebiegu EKG z uwzględnieniem zaprogramowanego odcinka przed i po żądaniu zapisu - wyjaśnia mgr inż. Jerzy Haduch, fizyk medyczny, menedżer projektu TCares.

Jak tłumaczy, ten sposób pracy aparatów umożliwia rejestrowanie krótkotrwałych incydentów lub dowolnych, cyklicznych lub niejednorodnych zaburzeń rytmu serca. Daje to duże prawdopodobieństwo zarejestrowania zdarzenia, które odczuł pacjent, a które mogło minąć już w momencie wciskania przycisku.

Echokardiograficzny profil chorego

Jak tłumaczy, żeby możliwe było stworzenie elektrokardiograficznego profilu pacjentów, byli oni proszeni o wykonywanie minimum 3 zapisów dziennie przez okres miesiąca.

- Ograniczeń w wielokrotności zapisów nie było. Pacjent mógł nosić aparat cały dzień i wysyłać tyle zapisów, ile uznał za stosowne. To było przydatne m.in. w przypadku pacjentów wrażliwych na zmiany pogodowe, np. odczuwających dolegliwości sercowe przy spadku ciśnienia - mówi inż. Haduch.

W drugim badaniu pilotażowym, które przypada na okres styczeń - maj 2011 r., oprócz 20 zestawów EHO-MINI, pacjenci mieli możliwość skorzystania z 5 zestawów rozszerzonych o ciśnieniomierz, z którego pomiar, za pośrednictwem aparatu Tele-EKG, był również automatycznie wysyłany do serwera.

- Producent urządzenia oferuje też możliwość podłączenia do aparatu cyfrowej wagi, modułu do pomiaru saturacji i pulsu. EHO-MINI jest równocześnie urządzeniem do pomiaru EKG i telefonem, który daje możliwość kontaktu głosowego w obie strony. Po naciśnięciu przycisku, pacjent łączy się z zaprogramowanym numerem telefonu lekarza. Również lekarz może zadzwonić do pacjenta - mówi menedżer projektu TCares.

Lekarze i pacjenci są na tak

Jak wyjaśnia, w ramach projektu nie świadczono całodobowego kontaktu lekarza z pacjentem, ale takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone w przyszłości.

Wtedy pacjent, który w nocy odczuwa dolegliwości, mógłby wykonać pomiar EKG i zadzwonić do lekarza lub lekarz do niego. Lekarz miałby możliwość kontaktu z pogotowiem ratunkowym czy placówką, do której w razie konieczności leczenia trafiłby pacjent. Chory ma natomiast możliwość rejestrowania i wysyłania badań niezależnie od pory dnia i nocy.

- Ze względu na to, że badanie pilotażowe ciągle trwa i zmierza ku końcowi nie przeprowadzono jeszcze szczegółowej analizy kosztów całego systemu Tele-EKG, czyli m.in. wydatków na pracę lekarzy, zakupu urządzeń i oprogramowania oraz utrzymania systemu. Wiemy natomiast, że jeśli chodzi o przesył danych od pacjenta do lekarza konsultującego, koszt miesięcznego użytkowania zamknąłby się w kwocie ok. 20-30 zł - wylicza inż. Haduch.

Badania wykazały, że zarówno pacjenci, jak i lekarze są bardzo zadowoleni z tej usługi. Z podobnych usług telemedycznych w przyszłości chciałoby korzystać 100 proc. zapytanych pacjentów (15 proc. odpowiedziało: tak, 85 proc.: zdecydowanie tak).

- Biorąc jednak pod uwagę, że NFZ nie wspiera obecnie finansowania takich usług zależy nam, by koszty były jak najniższe, aby w ostateczności, mogli je tymczasowo pokrywać pacjenci. Będziemy jednak szukali takiego rozwiązania by utrzymać, a nawet udoskonalić tę usługę nie obciążając przy tym finansowo pacjentów - mówi fizyk medyczny.

Nowa jakość w diagnostyce kardiologicznej

Lekarz Korneliusz Fil z Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki w krakowskiej lecznicy, który uczestniczył w projekcie TCares uważa, że urządzenie event-holter wnosi do diagnostyki kardiologicznej nową jakość.

- Event-holter - zewnętrzny rejestrator zdarzeń, jest rekomendowany u osób z przejściowymi objawami, występującymi co najmniej raz w miesiącu, które mogą wynikać z niezdiagnozowanych zaburzeń rytmu serca. Badanie to nie zastępuje standardowego EKG lub 24-godzinnego badania holterowskiego, ale je doskonale uzupełnia, szczególnie w diagnostyce napadowych arytmii i omdleń - mówi.

Jako przykład podaje historię 71-letniej pacjentki, u której w ciągu kilku ostatnich lat odnotowywano dość częste omdlenia, stany przedomdleniowe i uczucie napadowych zaburzeń rytmu serca.

- Pacjentka miała za sobą liczne interwencje pogotowia ratunkowego po omdleniach, ale gdy poddawano ją diagnostyce, EKG nie wykazywało istotnych zmian patologicznych, a badania holterowskie nigdy nie zostały wykonane w dniu, w którym dochodziło do niepokojących objawów- mówi Korneliusz Fil.

 -  Pacjentka wzięła udział w badaniach pilotażowych TCares. Raz udało się jej samej, mimo zasłabnięcia, włączyć urządzenie i zapisać zdarzenie. Raz do omdlenia doszło przy członku rodziny, który wiedział jak zarejestrować zapis. Dzięki temu udało się zdiagnozować przyczynę dolegliwości. Była nią arytmia serca - napadowe migotanie przedsionków, podczas którego dochodziło do kilkusekundowych przerw w pracy serca, a które często kończyły się omdleniami - opowiada lekarz.

Po analizie zapisów pacjentka została zakwalifikowana do pilnej implantacji kardiostymulatora.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum