Szpitale powiatowe: trafią tu opieka długoterminowa i geriatria? Jest analiza ministerstwa

Autor: oprac. SzB • Źródło: Rynek Zdrowia05 lipca 2022 16:30

Ministerstwo Zdrowia udostępniło dokument "Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce". Jakie wnioski zostały wyciągnięte?

Szpitale powiatowe: trafią tu opieka długoterminowa i geriatria? Jest analiza ministerstwa
Według danych potencjał do przekształceń pozwoli na zaspokojenie większości obecnych potrzeb. Fot. Shutterstock
 • Resort zdrowia udostępnił dokument "Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce"
 • Według danych potencjał do przekształceń pozwoli na zaspokojenie większości obecnych potrzeb w tym zakresie
 • - Przekształcenia istniejących już zasobów powinny odbywać się głównie w kierunku różnych obszarów opieki długoterminowej, uwzględniającej także zadania opieki geriatrycznej - czytamy w analizie

Tworzenie w szpitalach powiatowych nowych ośrodków

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się dokument "Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce". 

Resort przygotował go zgodnie z założeniami i działaniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Celem przeglądu było przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości przekształcenia części potencjału szpitali powiatowych w ośrodki opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne.

Jak czytamy w dokumencie, jest to część szerszego procesu reform zaplanowanych. Ma to się w przyszłości przełożyć na wzmocnienie opieki nad osobami starszymi.

Przeprowadzone analizy oparto na danych za 2019 rok ("analiza danych z lat 2020-21 wskazywała wyniki obarczone istotnymi anomaliami"). 

Nasze społeczeństwo należy do starzejących się najszybciej

W naszym kraju potrzeby z zakresu opieki długoterminowej zabezpieczane są w ramach systemu ochrony zdrowia (chodzi o świadczenia medyczne) oraz pomocy społecznej (czyli świadczenia socjalne). Istnieje ponadto sektor opieki nieformalnej, która jest sprawowana przez najbliższą rodzinę. 

Zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i opiekuńcze osób starszych w Polsce są związane przede wszystkim ze zmianami demograficznymi oraz wzorcami profilaktycznymi i kulturowymi. Nasze społeczeństwo należy do starzejących się najszybciej w całej Unii Europejskiej. 

W 2019 roku w naszym kraju funkcjonowało łącznie 1 999 ośrodków opieki długoterminowej (w tym 466 świadczących opiekę stacjonarną oraz 1 614 opiekę domową; część świadczeniodawców udzielało świadczeń w obu trybach).

Z kolei, jeśli chodzi o oddziały geriatryczne, najwięcej znajdowało się ich w dwóch najbardziej zaludnionych województwach (śląskim i mazowieckim), a najmniej w pomorskim, lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim nie było oddziału geriatrii w żadnym szpitalu.

Ponadto opieką długoterminową i geriatryczną w systemie ochrony zdrowia w Polsce objęte są głównie osoby w wieku 60 lat i więcej, które stanowią około 90 proc. pacjentów. 

Starzenie się kadry pielęgniarek

W dokumencie dokładnie przeanalizowano liczbę dostępnych łóżek dla pacjentów czy potencjał kadrowy. Jakie wnioski się pojawiły?

 • Proces starzenia się ludności wskazuje, że konieczne jest zwiększanie liczby
  miejsc w placówkach opieki długoterminowej w formie stacjonarnej.
 • Populacja starzeje się w dynamiczny sposób, a największe wzrosty mają być odnotowywane w miastach oraz powiatach oddalonych od ośrodków miejskich. Dlatego też na tych obszarach popyt na tego typu świadczenia będzie rósł najbardziej. Konieczne będą więc działania w zakresie zabezpieczenia opieki w tych miejscach. 
 • Niezbędne jest także podjęcie działań dostosowawczych w zakresie właściwego wykorzystania istniejącego potencjału oddziałów geriatrycznych. 
 • Niestety, również kadra jest czynnikiem wpływającym na podaż świadczeń, co ponownie może świadczyć o nierównościach w tym zakresie.
 • Zauważalne jest także starzenie się kadry pielęgniarek i potencjalny spadek jej liczby w przyszłości.

Wykorzystanie potencjału szpitali powiatowych

Głównym zadaniem przeprowadzonej analizy było zorientowanie się w temacie tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej i oddziałów geriatrycznych.

Analizując możliwości przekształcenia przyjrzano się dwóm aspektom:

 • nieoptymalnemu wykorzystaniu potencjału w szpitalach oraz
 • potencjalnie nieefektywnie wykorzystanemu potencjałowi.

- Na tej podstawie określono maksymalny poziom możliwych przekształceń łóżek w szpitalach powiatowych w miejsca opieki długoterminowej lub geriatrycznej na 16 712 łóżek (26,93 proc. wszystkich łóżek w szpitalach powiatowych). Praktycznie wszystkie zidentyfikowano w ramach niewykorzystanego potencjału (89 proc.) - czytamy. 

Według danych, potencjał do przekształceń pozwoli na zaspokojenie większości obecnych potrzeb. Pozostała część potrzeb powinna zostać zabezpieczona poprzez inne formy. 

- Przekształcenia istniejących już zasobów powinny odbywać się głównie w kierunku różnych obszarów opieki długoterminowej, uwzględniającej także zadania opieki geriatrycznej - czytamy w analizie, z którą - w całości - można zapoznać się poniżej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum