Rząd powołuje program dla szpitali. Pieniądze na wymianę łóżek, sprzętu i inwestycje na SOR-ach

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia14 lutego 2022 12:25

Rząd powoła program inwestycyjny pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. Pieniądze będzie można otrzymać na remonty w szpitalach, wymianę łóżek, sprzętu, ale również inwestycje na SOR-ach

Rząd powołuje program dla szpitali. Pieniądze na wymianę łóżek, sprzętu i inwestycje na SOR-ach
Rząd powołuje program inwestycyjny dla szpitali. Będzie na wymianę łóżek, sprzętu i inwestycje na SOR-ach Fot. PTWP
 • Do konsultacji przekazano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”
 • Program będzie finansowany z Funduszu Medycznego. Ma poprawić  jakość i dostępność świadczeń przez inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych 
 • Inicjatywa ma wspierać rozwój oddziałów geriatrycznych i opieki długoterminowej, wymianę łóżek szpitalnych oraz sprzętu, a także inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego.

Rząd powołuje program inwestycyjny dla szpitali

Rząd powoła „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych", realizowany w latach 2022 – 2029 i finansowany z „subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych” wyodrębnionego w strukturze Funduszu Medycznego. Ogólna kwota środków z Funduszu Medycznego w okresie realizacji Programu wyniesie 6 767 mln zł. Do konsultacji publicznych przekazano projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie.

- Głównym celem Programu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych – czytamy w projekcie.

Interwencje w ramach Programu będą ukierunkowane na modernizację i przebudowę infrastruktury podmiotów leczniczych oraz doposażenie, w tym w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji w obszarze:

 • wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych;
 • wymiany łóżek szpitalnych;
 • wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego.

Pieniądze na wymianę łóżek, sprzętu i inwestycje na SOR-ach

O dofinansowanie w ramach Programu będą mogły - jak zapisano w projekcie - ubiegać się podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach. 

* Inwestycje ukierunkowane na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych przez:

 • rozwój bazy łóżkowej w zakresie przekształcenia istniejących nieefektywnych łóżek w łóżka opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej oraz tworzenie nowych miejsc opieki,
 • modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych, w tym przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i wymogów technicznych, a także dostosowania tej infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz niezbędne wyposażenie;

* Inwestycje skierowane do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych, stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego przez wymianę zużytych łóżek szpitalnych;

* Inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego przez:

 • zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego,
 • modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) wraz z wymianą sprzętu,
 • utworzenie na terenie województwa śląskiego nowych SOR lub przekształcanie istniejących struktur izb przyjęć w SOR, d) budowę i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań,
 • modernizację i doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny funkcjonujących obecnie centrów urazowych, jak i planowanych do utworzenia w trakcie realizacji Programu, f) zakup śmigłowców na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • modernizację i doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • modernizację i doposażenie infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza szkoleniowego lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pilnie potrzeba miejsc na oddziałach geriatrycznych i nowych łóżek w szpitalach

Co stoi za wyborem obszarów, które zostaną doinwestowane, Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za wdrożenie uchwały, wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu.

- Prognoza demograficzna wskazuje, iż odsetek osób w wieku 65 lat wzrośnie do 2060 r. ponad dwukrotnie – do 34,5 proc. i będzie należał do jednego z najwyższych w Europie. Natomiast odsetek osób w wieku powyżej 80 lat wzrośnie blisko czterokrotnie z 3,3 proc. do 12,3 proc. w 2060 r. Dane wskazują na konieczność podjęcia działań wspierających opiekę medyczną nad osobami w wieku podeszłym ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej – czytamy.

Program ma też służyć modernizacji sprzętu, którzy ulega zużyciu.

-  Użytkowanie wyeksploatowanego sprzętu zwiększa ryzyko błędnych diagnoz, które powodują realizację nieskutecznych oraz drogich terapii. Zjawisko starzenia się sprzętu i aparatury wynika w większości przypadków z ograniczonych możliwości inwestycyjnych poszczególnych podmiotów leczniczych ze względu na duże koszty zakupu specjalistycznej aparatury i sprzętu – wskazują autorzy dokumentu.

Kolejnym problemem jest jakość łóżek szpitalnych. - W wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 r. oceny stanu i stopnia zużycia infrastruktury łóżek szpitalnych w podmiotach leczniczych zakwalifikowanych do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej stwierdzono, że okres eksploatacji 58 proc. wszystkich wykorzystywanych łóżek wynosi ponad 12 lat. Łóżka te są wyeksploatowane oraz niedostosowane do aktualnych wymogów a także potrzeb i funkcji pełnionych w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji.

Szykują się inwestycje na SOR-ach 

W ramach programu zaplanowano również inwestycje w Państwowe Ratownictwo Medyczne.

- System PRM wymaga wzmocnienia zarówno na etapie poza szpitalnym, czyli w zakresie wyposażenia zespołów PRM w środki transportu sanitarnego (ambulanse), jak i szpitalnym, czyli w odniesieniu do SOR, Centrów Urazowych i Centrów Urazowych dla Dzieci. Znaczna część SOR została umiejscowiona w pomieszczeniach szpitali, które nie zostały zaprojektowane z myślą o ich działalności, nieprzystosowanych do profilu zadań tych jednostek, w tym bez lądowisk przyszpitalnych – czytamy w projekcie uchwały.

Autorzy dokumentu przypominają również, że do 1 lipca 2022 r. każdy SOR musi spełnić warunek posiadania dostępu do lotniska bądź lądowiska umożliwiającego przyjęcie pacjenta z transportu lotniczego działającego w trybie całodobowym.

Realizacja Programu modernizacji podmiotów leczniczych – jak wskazano w uzasadnieniu uchwały - umożliwi:

 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych form diagnostyki, terapii i opieki;
 • poprawę jakości udzielanych usług medycznych;
 • skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i komfortu leczenia;
 • zmniejszenie ryzyka występowania zakażeń szpitalnych;
 • polepszenie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do aktualnych wymogów i standardów;
 • poprawę warunków pracy personelu medycznego przy jednoczesnym zoptymalizowaniu wysiłku fizycznego.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum