Zmiany w programie pilotażu resortu zdrowia. Wydłużona lista ośrodków, dłuższe leczenie

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia01 czerwca 2022 16:30

Do konsultacji publicznych przekazano dziś 1 czerwca projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Zmiany w programie pilotażu resortu zdrowia. Wydłużona lista ośrodków, dłuższe leczenie
Pilotaż obejmuje dorosłe osoby z otyłością olbrzymią. Fot. Shutterstock.
  • Pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR 
  • Wprowadza zmianę polegającą na zmianie warunków koniecznych do spełnienia dla ośrodka koordynującego, zmianie wykazu ośrodków koordynujących
  • Wydłuża też  etap realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej

Dłuższa lista ośrodków, program wydłużony

Zmiana warunków koniecznych do spełnienia dla ośrodka koordynującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach KOS-BAR wynika z faktu, że pomimo trudnego do realizacji świadczeń okresu ograniczonego pandemią w latach 2020–2021, kolejni świadczeniodawcy spełnili wymagania w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji procedur medycznych z zakresu chirurgii bariatrycznej, a także wykonali co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości wykonywanych min. dwoma różnymi technikami w roku 2020 lub 2021. Z uwagi na zmianę powyższych warunków poszerzono wykaz ośrodków koordynujących o dodatkowych pięciu świadczeniodawców spełniających warunki do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach KOS-BAR.
W załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2021r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR poszerzono wykaz ośrodków koordynujących o poniższe ośrodki:

 

  1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;
  2.  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
  3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  4.  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
  5. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworzynie.

Program pilotażowy do czerwca 2024 r.

Ponadto usunięto z wykazu ośrodków koordynujących Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, na wniosek Komendanta Szpitala., w którym wskazywał powód, że jednostka nie spełnia wymogów w zakresie personelu medycznego.

Wydłużono także etap realizacji, podczas którego są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, który potrwa do czerwca 2024r. Zmiana podyktowana jest koniecznością umożliwienia zapewnienia poszczególnych etapów procesu terapeutycznego świadczeniobiorcom, przez dodatkowe ośrodki koordynujące.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie rozwiązanie jest podyktowane potrzebą pilnego wprowadzenia w życie programu pilotażowego z poszerzonym wykazem ośrodków koordynujących w dodatkowych województwach, co ułatwi dostęp do świadczeń w okresie następującym po nasileniu pandemii COVID-19 i pozwoli na powszechne objęcie świadczeniobiorców od 18. roku życia
kompleksową opieką specjalistyczną leczonych z powodu otyłości olbrzymiej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum