rp.pl/Rynek Zdrowia | 24-02-2017 20:29

Szpitale samorządowe czeka nowy wydatek

Lecznice samorządowe czeka kolejny wydatek. Czekające na podpis ministra zdrowia rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych nakłada na nie obowiązek inwestycji w infrastrukturę i zakup nowych urządzeń.

Szpitale samorządowe czeka nowy wydatek. Fot. Archiwum

Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich i były wiceminister administracji i cyfryzacji, mówi w Rzeczpospolitej, że zapewniano samorządowców, iż wdrożenie rozporządzenia nie będzie się wiązało z dodatkowymi wydatkami.

- Tymczasem na środowym (22 lutego) posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu usłyszeliśmy od przedstawicieli resortu zdrowia, że funduszy na dostosowanie się do nowych regulacji mamy szukać w kontraktach z NFZ - zaznacza.

To kolejny koszt, jaki najprawdopodobniej spadnie na gminy administrujące podmiotami leczniczymi. Na początku roku musiały je wspomóc, ponieważ podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2000 zł i stawki godzinowej do 13 zł wymusiła podwyżkę kontraktów dla firm outsourcingowych dostarczających usługi związane z wyżywieniem, higieną czy ochroną.

Rozporządzenie o odpadach medycznych wprowadza kilka nowych regulacji, które wymagają od szpitali wprowadzenia kosztownych modyfikacji, m.in. wzbogacenia oznakowania worków i pojemników na odpady medyczne o datę i godzinę otwarcia, co zmusza szpitale do wprowadzenia nowych naklejek, a często urządzeń do znakowania. Przewiduje też dodatkowe wymogi dotyczące pomieszczeń, w których magazynowane mają być odpady medyczne - np. dotyczące wentylacji.

Czytaj: www.rp.pl