Zobowiązania SPZOZ-ów pod lupą resortu: długi większe niż kiedykolwiek

Autor: Daniel Mieczkowski/Rynek Zdrowia • • 11 czerwca 2012 18:14

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane, dotyczące dynamiki zadłużenia SP ZOZ-ów w Polsce, z których wynika, że zobowiązania wymagalne szpitali wzrosły w pierwszym kwartale 2012 r. o blisko 7 proc. w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku. Ogólne zadłużenie szpitali osiągnęło poziom najwyższy od 2003 r., czyli od momentu kiedy resort w ogóle prowadzi statystyki.

Zobowiązania SPZOZ-ów pod lupą resortu: długi większe niż kiedykolwiek

Jak wynika z danych resortu zdrowia zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów w Polsce wynosiły w ostatnim kwartale 2011 r. ponad 2,3 mld zł. W pierwszym kwartale 2012 r. kwota zobowiązań wymagalnych wzrosła do prawie 2,5 mld zł. Wprawdzie zobowiązania, które szpitale wykazują w IV kwartale (na koniec roku) są zwykle niższe, niż te wykazywane na początku każdego roku, to trzeba zauważyć, że także w porównaniu z początkiem 2011 r. zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów wzrosły w I kwartale b.r. o 5,3 proc.

Systematyczny wzrost długów wymagalnych
Praktycznie od pierwszego kwartału 2011 r., kiedy to zanotowano prawie 10-procentowy wzrost zadłużenia wymagalnego SPZOZów w porównaniu z końcem 2010 r., całkowita wartość tego typu zobowiązań z miesiąca na miesiąc rośnie (z ponad 2,3 mld zł w I kwartale 2011 r., do prawie 2,5 mld zł w I kw. 2012 r). Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że w dwóch ostatnich kwartałach 2010 r. wydawało się, że tendencja będzie malejąca.

Od drugiego kwartału 2010 r. całkowite zobowiązania wymagalne szpitali systematycznie malały z ponad 2,5 mld zł do trochę ponad 2,1 mld zł w czwartym kwartale 2010 r.. Spadki zadłużenia kwartał do kwartału osiągały wartość w granicach 5 i 10 proc.

O ile w pierwszym kwartale 2010 r. zobowiązania wymagalne SP ZOZ wynosiły w sumie ponad 2,4 mld zł, to w tym samym okresie 2011 r. kwota ta była jeszcze mniejsza i wynosiła ok. 2,3 mld zł. 2011 rok przyniósł jednak załamanie trendu i wzrost zobowiązań wymagalnych.

Należy zauważyć, że większość zobowiązań wymagalnych szpitali, to długi zaciągnięte z tytułu dostaw i usług. Jak wynika z danych resortu zdrowia, tego typu zobowiązania to blisko 82 proc. wszystkich długów wymagalnych. Ma to duże znaczenie w kontekście regulacji zawartych w ustawie o działalności leczniczej.

Ustawa przewiduje bowiem, że te samorządy, które nie spłacą długów swoich szpitali będą musiały lecznice przekształcić. Wówczas otrzymają z budżetu państwa bezzwrotne dotacje na pokrycie zobowiązań, jednak tylko tych względem ZUS oraz fiskusa. Z analiz resortu wynika jednak, że akurat tego typu zadłużenia SPZOZ-y nie mają dużo.

Zadłużenie najwyższe w historii
Zobowiązania ogółem SPZOZ-ów w Polsce w pierwszym kwartale 2012 r. wzrosły w porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku o blisko 2 proc. i osiągnęły kwotę ponad 10,5 mld zł. Oznacza to, że ogólne zobowiązania szpitali osiągnęły poziom, który nie był notowany przez Ministerstwo Zdrowia nigdy w ciągu prowadzenia statystyki od 2003 r.

Z danych ministerstwa wynika, że ogólne zobowiązania szpitali od co najmniej siedmiu lat oscylowały pomiędzy 9,5 a 10 mld zł.  Jednak w drugim kwartale 2011 r. przekroczyły 10 mld zł, a już w czwartym kwartale 2011 r. osiągnęły kwotę bliską 10,4 mld zł.

Poprzednio najgorszy okres, jeżeli chodzi o ogólne zadłużenie SPZOZ-ów w Polsce, to czas od IV kwartału 2005 r. do II kwartału roku 2007, kiedy to suma ogólnego zadłużenia przekraczała 10 mld zł. Obecnie jednak poziom zadłużenia pobił wszelkie wcześniejsze rekordy.

Co niepokojące zadłużenie ogólne SPZOZ-ów rosło systematycznie przez cały 2011 r. O ile w pierwszym kwartale 2011 r. wynosiło ponad 9,9 mld zł, to już w pierwszym kwartale 2012 r. przekroczyło 10,5 mld zł. Oznacza to tendencję wzrostową w skali roku na poziomie 6,4 proc.

Nawet 23 proc. więcej zobowiązań wymagalnych
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że rekordowy wzrost zadłużenia wymagalnego zanotowały placówki z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie tego rodzaju zobowiązania wzrosły w pierwszym kwartale 2012 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 23 proc. (ze 110,8 mln zł do 136,4 mln zł). Jednak to nie jedyne województwo, w którym wzrost zadłużenia wymagalnego przekroczył 20 proc.

Zobowiązania wymagalne w woj. lubuskim wzrosły z 42,7 mln zł do 52,1 mln zł (22 proc.). Województwo wielkopolskie zanotowało wzrost zobowiązań wymagalnych na poziomie 22,6 proc. (ze 144 mln zł do 176,6 mln zł), natomiast w woj. łódzkim tego typu dług wzrósł ze 132,9 mln zł do 160,7 mln zł (21 proc.).

Największe wartości pod względem zobowiązań wymagalnych SPZOZ-ów notowane są w woj. mazowieckim, gdzie ta kwota osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 r. 596,7 mln zł i wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 4,1 proc. (z 573,1 mln zł). Z wysokim zadłużeniem wymagalnym SPZOZ-ów boryka się także woj. śląskie, gdzie dług ten osiągnął wartość 360,3 mln zł i wzrósł w porównaniu z 2011 r. o 2,6 proc. (z 351,3 mln zł).

Są dwa województwa, którym udało się w sposób widoczny zmniejszyć zadłużenie wymagalne w swoich SPZOZ-ach. W regionie podkarpackim tego rodzaju dług zmniejszył się o 14,1 proc. (z 98,4 mln zł do 84,5 mln zł), natomiast w województwie opolskim zadłużenie wymagalne zredukowano o 13,6 proc. (z 15,2 mln zł do 13,1 mln zł).

Mazowieckie i Śląskie w czołówce
SPZOZ-y w województwach mazowieckim i śląskim przewodzą także pod względem wysokości ogólnego zadłużenia. Dług mazowieckich placówek osiągnął w pierwszym kwartale 2012 r. poziom ok. 1,6 mld zł, natomiast zadłużenie szpitali śląskich to ponad 1,3 mld zł.

Oba województwa zanotowały porównywalny wzrost zadłużenia ogółem na poziomie około 2 proc. W woj. śląskim oznacza to wzrost zadłużenia o 28,4 mln zł, a na Mazowszu o 29,9 mln zł.

Jednak to inne województwo zadłużało się najszybciej. Dynamika wzrostu zadłużenia ogółem w województwie opolskim osiągnęła 8,8 proc. Zadłużenie SPZOZ-ów wzrosło tam w I kwartale 2012 r. do 131,3 mln zł (na koniec 2011 r. wynosiło - 120,7 mln zł). Należy zauważyć, że w tym regionie osiągnięto równocześnie spadek zadłużenia wymagalnego, jednak tylko o 2,1 mln zł.

Są też województwa, którym udało się doprowadzić do niewielkiego zmniejszenia ogólnego zadłużenia SPZOZ- ów. Należy do nich woj. podkarpackie, które zanotowało spadek na poziomie 1,6 proc. (z 479 mln zł do 471,7 mln zł). Warto zauważyć, że temu regionowi udało się także zmniejszyć o blisko 14 mln zł zobowiązania wymagalne.

Także w woj. zachodniopomorskim ogólne zadłużenie szpitali zmniejszyło się. Tam osiągnięto spadek na poziomie 4,6 proc. (z 297 mln zł do 283,2 mln zł). Minimalne spadki ogólnego zadłużenia SPZOZ-ów zanotowano również w województwach łódzkim i pomorskim.

MON zwiększa, MSW zmniejsza zadłużenie
Resortowe SPZOZ-y wykazują zupełnie odmienne tendencje, jeżeli chodzi o dynamikę zobowiązań. O ile szpitale należące do Ministerstwa Obrony Narodowej od 2007 r. systematycznie zwiększają swoje zobowiązania, to placówki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od 2008 r. zadłużenie redukują.

Szpitale MON w 2007 r. zanotowały najmniejszą wartość zobowiązań na poziomie 130,2 mln zł. W roku 2011 kwota ogólnego zadłużenia wzrosła już do 179,2 mln zł, a w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 188,4 mln zł. Oznacza to wzrost zobowiązań kwartał do kwartału na poziomie 5,1 proc., natomiast w porównaniu z 2007 rokiem jest to wzrost o blisko 45 proc.

Całkowite zadłużenie szpitali MSW jest wyższe, niż placówek MON i wynosi w pierwszym kwartale br. 225,7 mln zł. Jednak w porównaniu z poprzednim rokiem SPZOZ-y należące do MSW zredukowały zadłużenie o 0,7 proc. Jeszcze w 2008 r. zadłużenie tych placówek kształtowało się na poziomie 245,7 mln zł.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum