Zmienia się regulamin organizacyjny centrali NFZ

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 sierpnia 2018 14:35

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie ws. regulaminu organizacyjnego centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany dokonywane niniejszym zarządzeniem przewidują:

- Przekazanie do departamentu analiz i strategii części zadań dotychczas realizowanych przez gabinet prezesa Funduszu. Wykonywanie przez departament analiz i strategii całokształtu zadań związanych z monitorowaniem funkcjonowania w Funduszu kontroli zarządczej i sporządzeniem planu pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma ułatwić wypracowywanie dokumentacji o charakterze strategicznym i efektywne monitorowanie stopnia realizacji założonych celów.

- Doprecyzowanie postanowień określających nazwy dwóch ewidencji prowadzonych w gabinecie prezesa Funduszu.

- Wpisanie do zadań wszystkich komórek organizacyjnych obowiązku współpracy z działem bezpieczeństwa i ciągłości działania.

- Wskazanie prezesa Funduszu jako osoby podejmującej decyzje dotyczące nabywania praw i zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum