Zmiany w umowach AOS. Centrala NFZ oczekuje na opinie i uwagi do 17 stycznia

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia12 stycznia 2023 08:30

Centrala NFZ przedstawiła właściwym w sprawie podmiotom projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na wszelkie uwagi i opinie czeka do 17 stycznia.

Zmiany w umowach AOS. Centrala NFZ oczekuje na opinie i uwagi do 17 stycznia
NFZ czeka na uwagi dotyczące zmian w umowach AOS. Fot. Shutterstock
  • Centrala NFZ przekazała w celu wyrażenia opinii właściwym w sprawie podmiotom, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • NFZ oczekuje na opinie oraz wagi do wskazanego zarządzenia do 17 stycznia
  • Jak wskazano w uzasadnieniu do zarządzenia, ze względu na wprowadzoną nowelizację ministra zdrowia  12 grudnia 2022 roku rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadzono możliwość wykonania kilku badań m.in. tomografii komputerowej
  • Z tego też powodu konieczne były modyfikacje treści zarządzenia prezesa NFZ, m.in. w Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych, na podstawie wytycznych AOTMiT, podzielono znieczulenie całkowite dożylne na dwie kategorie – czytamy w uzasadnieniu

NFZ czeka na opinie i uwagi

Centrala NFZ poinformowała o przedstawieniu w celu wyrażenia opinii właściwym w sprawie podmiotom projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 17 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wpisując w temacie maila "uwagi AOS"– czytamy na stronie NFZ.

Proponowane zmiany w zarządzeniu

Jak wskazano w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ze względu na nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 20 grudnia z 14-dniowym terminem wejścia w życie), wprowadzono możliwość wykonania badań:

  • tomografii komputerowej,
  • rezonansu magnetycznego oraz
  • procedury 60.113 - przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) w znieczuleniu dożylnym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W związku z tym wprowadzono modyfikacje w zarządzeniu prezesa NFZ:

  • W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał.nr 5a) w części dotyczącej skaz krwotocznych, przy produkcie „5.37.00.0000007- SKOZR Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia”, dodano zapis umożliwiający dosumowanie do ww. produktu procedury znieczulenia całkowitego dożylnego i kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego, wskazanych w zał. nr 5b - Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych,
  • W Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych (zał. nr 5b), na podstawie wytycznych AOTMiT, podzielono znieczulenie całkowite dożylne na dwie kategorie:

- "znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1" – 172 pkt – dedykowane realizacji badań endoskopowych przewodu pokarmowego gastroskopii i kolonoskopii, badań tomografii komputerowej (TK) oraz 60.113 - przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze),
- "znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2" – 270 pkt – dedykowane realizacji badań rezonansu magnetycznego (RM).

Dodatkowo, w załączniku nr 5b w „Uwagach” dodano zapisy doprecyzowujące możliwość dosumowania znieczulenia oraz kwalifikacji do znieczulenia:

a. w przypadku realizacji badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) w ramach:

zakresów świadczeń: badania tomografii komputerowej (TK) oraz badania rezonansu magnetycznego (RM),

odpowiednich pakietów diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

5.05.00.0000079 - kwalifikacji do przeszczepienia nerki – badania wstępne,

5.37.00.0000007 - SKOZR Skazy krwotoczne – rozszerzonej ocenie stanu zdrowia.

b. w przypadku procedury 60.113 - przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) w ramach:

grupy zabiegowej Z23,

odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej: nowotwory gruczołu krokowego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum