Zmiany w testach RT-PCR i w kryteriach dla laboratoriów diagnostycznych

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia31 stycznia 2022 14:00

Zmieniły się minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany w testach RT-PCR i w kryteriach dla laboratoriów diagnostycznych
Koronawirus w Polsce. Całodobowy punkt poboru wymazów do badań na obecność koronawirusa w pobliżu siedziby NOSPR w Katowicach Fot. PAP/Zbigniew Meissner
 • Zmiana polecenia ministra zdrowia spowodowała modyfikację minimalnych merytorycznych kryteriów wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 • Testy będą finansowane na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Finansowane mają być tylko testy, których wykonanie zostało zlecone w systemie EWP, ale po wykreśleniu podmiotu z wykazu nie będą one rozliczone przez oddział wojewódzki NFZ

Podstawa finansowania testów diagnostycznych

Od 1 stycznia testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 zlecone w systemie EWP finansowane są na podstawie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2021.

Finansowaniem mogą zostać objęte testy wykonywane w medycznych laboratoriach diagnostycznych lub podmiotach je prowadzących  znajdujących się w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

1 stycznia do wykazu dołączono medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące, wykonujące testy na obecność wirusa SARS-CoV-2:

 • mające umowę z NFZ na finansowanie tych testów, obowiązującą 30 grudnia 2021 r., w zakresie laboratoriów wymienionych na liście laboratoriów COVID. Te placówki zwolnione są z konieczności składania wniosków. Umowa zostaje rozwiązana z dniem 31 grudnia 2021 r.;
 • które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu i spełniające warunki określone w załączniku do komunikatu. Komplet podpisanych przez upoważnione osoby własnoręcznie lub podpisem elektronicznym dokumentów należy przekazać właściwemu miejscowo oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

Które testy są finansowane i jak je rozliczać?

Finansowane są testy zlecone w systemie EWP. Zlecenia przyjęte w systemie EWP po wykreśleniu podmiotu z wykazu nie będą rozliczone przez oddział wojewódzki NFZ.

Procedura rozliczania należności za wykonanie testu:

 1. dane o wykonanych testach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowie do NFZ;
 2. podmioty wykonujące testy będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminach określonych w zarządzeniu;
 3. oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie prawidłowo złożonych rachunków, na wskazane konto bankowe.

Podmiot, który zrezygnuje z wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych na podstawie zarządzenia, musi poinformować o tym oddział wojewódzki NFZ.

Minimalne merytoryczne kryteria, które musi spełnić laboratorium

Kryteria, które musi spełnić laboratorium, zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia to, w zakresie placówki, zachowanie środków hermetyczności grupy 2 zagrożenia.

Pod względem personelu natomiast laboratorium obowiązują następujące wytyczne:

 • kierownik laboratorium musi mieć prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i specjalizację w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej; mikrobiologii medycznej; mikrobiologii, laboratoryjnej genetyki medycznej albo specjalizację lekarską z dziedziny diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia lekarska lub, w przypadku laboratorium wieloprofilowego, tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium, np. RCKiK – laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
 • kierownik laboratorium ubiegającego się o wpisanie do wykazu nie może pełnić funkcji kierownika w innym laboratorium wpisanym do wykazu;
 • minimalny wymiar czasu pracy kierownika w laboratorium wynosi 1 etat lub jego równoważnik;
 • laboratorium deklarujące dostępność do badań w systemie 8 lub 12 godzin musi zapewnić minimum 3 etaty diagnosty laboratoryjnego, a personelu medycznego - według potrzeb placówki;
 • laboratorium deklarujące dostępność do badań w systemie 24 godzin musi zapewnić minimum 5,5 etatu diagnosty, a personelu pomocniczego - według potrzeb placówki.

Laboratorium zobowiązane jest złożyć oświadczenia dotyczące merytorycznych kryteriów wpisu do laboratoriów COVID:

1. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej sprzętu poniższego lub równoważnego:

Wyposażenie dla metody manualnej / półautomatycznej:
 • komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2;
 • lampa bakteriobójcza przepływowa;
 • aparatura do izolacji RNA / Manualnie;
 • aparatura do amplifikacji kwasów nukleinowych;
 • wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa do min. 12 tys. rpm z rotorem dostosowanym do probówek 1,5-2 ml;
 • lodówka 4-8°C; zamrażarka -20°C;
 • pipety automatyczne.
Wyposażenie dla metody w pełni automatycznej:
 • lampa bakteriobójcza przepływowa;
 • aparatura do automatycznej izolacji i wykrywania materiału genetycznego SARS-CoV-2 w systemie zamkniętym;
 • lodówka 4-8°C;
 • zamrażarka -20°C;
 • pipety automatyczne.

Usunięto zapis "komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2"

2. Oświadczenie o posiadaniu przez personel laboratorium wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonywania badań technikami biologii molekularnej w ramach diagnostyki chorób infekcyjnych.

3. Oświadczenie o posiadaniu przez laboratorium certyfikatu potwierdzającego jakość badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2 w materiale klinicznym od ludzi uzyskany w ramach udziału w zewnętrznych, ogólnodostępnych programach kontroli jakości badań (EQA) lub w programach organizowanych przez WHO lub ECDC.

Usunięto zapis: "Laboratorium przedstawia pozytywną opinię właściwego urzędu wojewódzkiego, zgodnie z właściwością terytorialną dot. Potrzeby wpisania laboratorium do wykazu".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum