Zmiany w POZ od 1 lipca. Jest zarządzenie NFZ. Ile Fundusz zapłaci gabinetom rodzinnym za nowe badania?

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ29 czerwca 2022 16:05

Od 12 do 61 zł wycenił Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowe badania realizowane od 1 lipca w POZ. W sumie na realizację pierwszego etapu rozszerzonego pakietu badań diagnostycznych planuje wydać w tym roku 95,2 mln zł.

Zmiany w POZ od 1 lipca. Jest zarządzenie NFZ. Ile Fundusz zapłaci gabinetom rodzinnym za nowe badania?
Od lipca 2022 r. lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi więcej badań diagnostycznych Fot. AdobeStock
 • Od lipca 2022 lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi więcej badań diagnostycznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), które zawiera m.in. wyceny dodatkowych badań
 • Stawki wynoszą od 12 do 61 zł. W sumie na realizację pierwszego etapu rozszerzonego pakietu badań NFZ w POZ planuje wydać do końca roku 95,2 ml zł.
 • Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza także nowy kwartalny i roczny dodatek motywacyjny dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) 

Zmiany w POZ od 1 lipca. Fundusz zapłaci gabinetom od 12 do 61 zł za badanie

Od 1 lipca w przychodniach POZ będzie można wykonać dziewięć dodatkowych badań diagnostycznych, na które kierowali dotąd tylko lekarze specjaliści. Będą finansowane z osobnego, tzw. "małego" budżetu powierzonego. 

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 29 czerwca zarządzenie, w którym podaje m.in. ile zapłaci gabinetom medycyny rodzinnej za poszczególne badania. Stawki wynoszą od 12 do 61 zł.

Najdrożej NFZ wycenił oznaczenie  antygenu H. pylori w kale (test laboratoryjny), najtaniej wykonanie strep-testu na wykrycie antygenu paciorkowca.

W sumie na realizację rozszerzonego pakietu badań (pierwszy etap, jesienią spodziewane jest kolejne rozszerzenie) płatnik planuje wydać do końca tego roku 95 mln 143 tys. 578 złotych. 

Rozszerzony pakiet badań diagnostycznych w POZ. Co ile będzie kosztować? 

Na liście badań, które będą mogli zlecać lekarze w przychodniach POZ , jest dziewięć pozycji. NFZ wycenił świadczenia następująco:

 • ferrytyna (teraz w koszyku POZ było badanie poziomu żelaza, które jak przyznawali lekarze, jest mniej miarodajne) - 20 zł;
 • witamina B12 - 21 zł;
 • kwas foliowy - 16 zł;
 • anty–CCP - 57 zł;
 • CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) - 14 zł;
 • przeciwciała anty-HCV - 22 zł;
 • Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy - 23 zł;
 • Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny - 61 zł;
 • Strep-test - 12 zł. 

Z szacunków przeprowadzonych przez Dziennik Gazetę Prawną na podstawie rozmów z laboratoriami i lekarzami wynika, że stawki, jakie zaoferował NFZ są wyższe niż to, co gabinety będą musiały zapłacić laboratorium. 

Poszerzenie katalogu badań diagnostycznych to pierwszy stopnień do wprowadzania opieki koordynowanej opartej o model wypracowany podczas pilotażu POZ Plus. Jesienią tego roku pakiet badań diagnostycznych miałby ponownie zostać poszerzony. Tym razem m.in. o badania z obszaru kardiologii, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu, a także z kręgu endokrynologii, jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, o których w nowym zarządzeniu jeszcze nie ma mowy. 

Jest również propozycja, aby w kolejnym poszerzonym pakiecie znalazło się także badanie spirometryczne, które wraz z próbą rozkurczową pozwoliłoby lekarzowi POZ zdiagnozować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Zarządzenie NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów w POZ. Co jeszcze przewiduje?

Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza także zmiany dotyczące realizacji zadań związanych z wykonaniem programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zaimplementowane rozporządzeniem z dnia 24 września 2013 r. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Uszczegółowia sposób finansowania i rozliczania świadczeń wynikających z wprowadzenia budżetu powierzonego, wskazuje kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu jego wysokości, w tym przy ustalaniu po raz pierwszy dla świadczeniodawcy, a także wprowadza nowy kwartalny i roczny dodatek motywacyjny dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki ChUK związany z poziomem ich wykonania. 

Jak będzie wyliczany dodatek motywacyjny?

Do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego po zakończeniu:

 • I kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień pierwszego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
 • II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień drugiego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
 • III kwartału, przyjmuje się wartość stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień trzeciego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału;
 • IV kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień czwartego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału.

Dodatek kwartalny wypłacany będzie po zakończeniu danego kwartału za każdy punkt procentowy zwiększenia poziomu wykonania świadczenia ChUK, w stosunku do poprzedniego kwartału zgodnie z:

 • dla wskaźnika objęcia populacji świadczeniem ChUK od 5 do 10 proc. - 0,50 zł dodatku do każdego wykonanego świadczenia ChUK;
 • dla wskaźnika objęcia populacji świadczeniem ChUK od 11do 20 proc. - 0,80 zł;
 • dla wskaźnika objęcia populacji świadczeniem ChUK od 21 do 30 proc. - 1,10 zł;
 • dla wskaźnika objęcia populacji świadczeniem ChUK od 31 do 40 proc. - 1,50 zł;
 • dla wskaźnika objęcia populacji świadczeniem ChUK  powyżej 40 proc. - 2 zł.

Do obliczenia wysokości rocznego dodatku motywacyjnego przyjęty będzie  stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na ostatni dzień danego roku, do populacji osób kwalifikujących się do tych świadczeń będących na listach świadczeniobiorców danej placówki według stanu na pierwszy dzień danego roku - za 2023 r. i kolejne lata.

Roczny dodatek motywacyjny wypłacany będzie jednorazowo do 20 lutego następnego roku w wysokości iloczynu liczby osób którym wykonano świadczenie ChUK i kwoty wskazanej poniżej: 

 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK do 20 proc. - 4 zł;
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK od 21 do 25 proc. - 5 zł;
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK od 26 do 30 proc. - 7 zł;
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK od 31 do 35 proc. - 9 zł;
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK od 36 do 40 proc. - 12 zł;
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK od 41 do 45 proc. - 15 zł,
 • Wskaźnik objęcia populacji świadczeniem ChUK powyżej  45% - 20 zł. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum