KR/Rynek Zdrowia | 27-01-2015 11:17

Zielona Góra: Waldemar Taborski odwołany z funkcji dyrektora szpitala

Zarząd województwa lubuskiego odwołał w poniedziałek (26 stycznia) Waldemara Taborskiego z funkcji dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze.

Fot. Archiwum

Jak informuje Michał Iwanowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w październiku 2014 r. wpłynęło do UMWL pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście z informacją, że Waldemar Taborski wchodzi w skład Rady Nadzorczej spółki "NZOZ EUROTELMED” Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze KRS: 0000287653, co nie zostało wykazane w oświadczeniu majątkowym złożonym według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Urząd Marszałkowski dokonał analizy wpisów zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącej wskazanej spółki. Z wpisów w KRS wynika, że Waldemar Taborski jest członkiem rady nadzorczej ww. spółki i funkcję tę pełni od 31 sierpnia 2007 r.

W związku z powyższym doszło do naruszeń przepisów ustawy o samorządzie województwa, które obligują Pana W. Taborskiego do składania oświadczeń majątkowych Marszałkowi Województwa Lubuskiego. W oświadczeniach tych winny być ujawniane m.in. informacje dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych - podał rzecznik.

Naruszone zostały również przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej, zgodnie z którymi Waldemar Taborski, jako dyrektor szpitala nie może być członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Naruszenie tego przepisu obliguje Województwo Lubuskie, jako organ założycielski szpitala do odwołania dyrektora z tej funkcji (rozwiązania z nim umowy).

Ponadto doszło również do naruszenia umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim (Zleceniodawcą) a Waldemarem Taborskim (Zarządzającym) dnia 1 sierpnia 20011 r.

W umowie tej Taborski zobowiązał się, że w czasie jej obowiązywania nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, polegającej w szczególności na obejmowaniu funkcji i stanowisk w innych podmiotach prawnych, prowadzących działalność konkurencyjną. Naruszenie tego postanowienia skutkuje po stronie Województwa Lubuskiego prawem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

W związku z powyższym dnia 26 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego nie miał innej możliwości, musiał podjąć uchwałę w przedmiocie rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o zarządzanie szpitalem.