Zespół RDS nt. najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne

Autor: dialog.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 29 marca 2018 16:19

Zespół problemowy ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego obradował w czwartek (29 marca) na temat nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W spotkaniu, które odbyło w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Robaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzej Jacyna p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj: Rada Dialogu Społecznego wraca do dyskusji nad nowelizacją tzw. ustawy podwyżkowej

Wiceminister J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że w odniesieniu do obowiązującej ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zaproponowano zmiany dotyczące:

  • objęcia dodatkową regulacją pracowników nie wykonujących zawodów medycznych ale uczestniczących pośrednio w udzielaniu świadczeń,
  • przeniesienia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,73.

Szczurek-Żelazko zaznaczyła, że powyższa propozycja zmiany oznaczać będzie skutek finansowy dla budżetu w kwocie 5,5 mld. zł w perspektywie dziesięcioletniej. Przedstawiła również skutki finansowe do propozycji przedstawionych przez partnerów społecznych, które dotyczyły m.in.:

  • rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy na wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (administracyjnych, gospodarczych i obsługi);
  • odmrożenia kwoty bazowej;
  • określenia wyższych wskaźników dla pracowników nie medycznych z podziałem na pracowników z wykształceniem wyższym, średnim i podstawowym;
  • podwyższenia wszystkich współczynników pracy;
  • uchylenia art. 3 ust. 3 obowiązującej ustawy z 8 czerwca 2017 r.

Jak czytamy w komunikacie ze spotkania, strona społeczna oczekuje od resortu zdrowia informacji, czy będą prowadzone prace zmierzające w kierunku nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponadto strona społeczna oczekuje, że w ciągu miesiąca rozpoczną się rozmowy w kwestii zmiany współczynników pracy w poszczególnych grupach zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku - przedstawionych w materiale roboczym dla Zespołu ds. usług publicznych.

Uzgodniono także termin kolejnego posiedzenia Zespołu. Odbędzie się 11 kwietnia, ma być poświęcone zagadnieniom z obszaru edukacji.

Czytaj: www.dialog.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum