AOTMiT/Rynek Zdrowia | 15-02-2021 11:46

Zbierze się Rada ds. Taryfikacji AOTMiT. Co obejmuje porządek obrad?

Na wtorek (16 lutego) zapowiedziane jest posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 2/2021.

Rada zaopiniuje projekty taryf dla świadczeń gwarantowanych. Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Porządek obrad Rady w tym dniu obejmuje:

Opiniowanie projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących:
- radioterapię chorób nowotworowych,
- leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23),
- zabiegi operacyjne u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym,
- hospitalizacje do radioterapii i chemioterapii.

Omówienie zagadnień metodycznych - metodyka taryfikacji świadczeń kompleksowych.