Zaświadczenie lekarskie a becikowe - ciąg dalszy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 listopada 2009 18:15

Rzecznik praw dziecka zwrócił się do minister pracy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów ustawy o tzw. becikowym

Zaświadczenie lekarskie a becikowe - ciąg dalszy

Według obowiązujących od 1 listopada zasad wypłacania becikowego warunkiem jego otrzymania jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10. tygodnia ciąży i była u lekarza przynajmniej raz w każdym trymestrze. Wymóg posiadania zaświadczenia lekarskiego dotyczy kobiet, które będą ubiegać się o becikowe po 1 listopada, bez względu na termin urodzenia dziecka.

Wcześniej MPiPS informowało wprawdzie, że kobieta, której 10. tydzień ciąży będzie przypadał po dniu 31 października 2009 r., będzie musiała przedstawić zaświadczenia lekarskie, natomiast kobieta, która po 31 października 2009 r. będzie w ciąży dłużej niż 10 tygodni, nie będzie miała takiego obowiązku. Nie będzie ona mogła bowiem dokumentować pozostawania pod określoną formą opieki medycznej od 10. tygodnia ciąży, skoro dopiero od 1 listopada 2009 r. wejdą w życie przepisy określające te formy opieki medycznej, a przepisy ustawy wymagają pozostawania pod taką opieką od 10. tygodnia ciąży.

Zdaniem rzeczniczki resortu pracy Bożeny Diaby – MPiPS musi trzymać się rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, w myśl którego zaświadczenie lekarskie wymagane jest bez względu na to, kiedy dziecko się urodzi (oczywiście - po 1 listopada).

Do rzecznika praw dziecka docierają jednak informacje o przypadkach kobiet, którym po 1 listopada odmówiono becikowego, ponieważ zgłosiły się do lekarza po 10. tygodniu ciąży, jednak zwłoka nie wynikała z zaniedbania, a braku możliwości dostania się do lekarza.

Rzecznik zwrócił się do minister pracy z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby uwzględniały one możliwość otrzymania świadczenia, jeśli zwłoka w zgłoszeniu się matki do lekarza nie była spowodowana zaniedbaniem, lecz niezależnymi od niej okolicznościami.

Zmianę w zasadach wypłacania becikowego wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z grudnia zeszłego roku. Natomiast resort zdrowia – w porozumieniu z MPiPS – wydał rozporządzenie, które określa szczegółowe wymogi oraz wzór zaświadczenia. Nowe przepisy dotyczą becikowego, a także – przysługującego niektórym osobom – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum