NFZ/Rynek Zdrowia | 30-03-2019 16:56

Zarządzenie prezesa NFZ ws. umów w systemie PSZ

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Szacowany skutek finansowy wprowadzanych zmian w skali roku wyniesie 107 mln zł. Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.). Na mocy przywołanego przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.

Znaczna ilość zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej spowodowała konieczność opracowania przez prezesa Funduszu nowego zarządzenia.

W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne(z późn. zm.), które z dniem 31 marca 2019 r. straci moc, wprowadzono zmiany polegające na:

- implementacji zmian w zarządzeniach dot. leczenia szpitalnego oraz leczenia szpitalnego - świadczeń wysokospecjalistycznych, a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- wprowadzeniu, w celu promowania wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych w szpitalach najbardziej dostępnych dla świadczeniobiorców, współczynnika 1,2 dla wskazanych poniżej JGP z zakresu chirurgii ogólnej dla podmiotów będących na I i II poziomie systemu PSZ:
·  F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem 

·  F73 operacje przepuklin brzusznych 

·  F83 wycięcie wyrostka robaczkowego 

·  F93 średnie zabiegi odbytu 

·  G25e wycięcie pęcherzyka żółciowego > 65 r.ż. 

·  G25f wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż 

·  H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich 

·  J34 leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy 

·  Q22 zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne 

·  Q23 operacje żylaków z safenektomią 

 · Q24 Operacje żylaków bez safenektomii.

- dodaniu, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń i tym samym skrócenia okresu oczekiwania na świadczenia, zabiegów usunięcia zaćmy obejmujących także porady kwalifikacyjne i kontrolne stanowiących integralną część świadczenia oraz badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, do mechanizmu dostosowywania kwoty zobowiązania do poziomu realizacji świadczeń,

- skróceniu czasu, w związku ze zmianą okresu rozliczeniowego w systemie PSZ na okres roczny, w jakim świadczeniodawca może występować z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego o wprowadzenie świadczeń opieki kompleksowej do umowy PSZ.

Więcej: nfz.gov.pl