Zarządzenie prezesa NFZ ws. sprawozdawania i rozliczania świadczeń związanych z COVID-19

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 25 września 2020 18:22

W piątek (25 września) na stronie NFZ opublikowane zostało zarządzenie prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie prezesa NFZ ws. sprawozdawania i rozliczania świadczeń związanych z COVID-19
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 15 września 2020 r. Fot. Archiwum

Niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono możliwość rozliczania hospitalizacji rozpoczętych przed 15 września 2020 r. na  zasadach określonych w zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) - czytamy w uzasadnieniu.

Rozwiązanie to umożliwi szpitalom III poziomu zabezpieczenia COVID-19, które były szpitalami jednoimiennymi i do tej chwili kontynuują wcześniej rozpoczęte hospitalizacje pacjentów chorych na  COVID-19, rozliczenie udzielonych świadczeń - precyzuje płatnik.

W zarządzeniu zwiększono wartość produktu rozliczeniowego: 99.01.0011 - Dodatkowa opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń na III poziomie zabezpieczenia COVID-19. Obecnie jego wartość wynosi 40 - czytamy.

Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego produktu dla III poziomu zabezpieczenia COVID-19 - 19.04.0002 Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym psychiatrycznym dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 o wartości 380.

W załączniku nr 1 do zarządzenia dokonano zmian o charakterze technicznym polegających na zmianie kodu technicznego CZS oraz kodu produktu dla produktów: 99.01.0012 Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń, 99.01.0013 Opłata ryczałtowa za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do  przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (od 2 do 4 godz.).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z  mocą od dnia 15 września 2020 r.

Więcej: nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum