Zarządzenie prezesa NFZ: personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2020 19:29

W środę (15 kwietnia) NFZ opublikował zarządzenie doprecyzowujące warunki rozliczania świadczeń związanych z wykonaniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W nawiązaniu do zarządzenia, prezes NFZ przekazał Naczelnej Radzie Lekarskiej informację dotyczącą dostępności testów dla personelu medycznego.

NFZ: Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2. Fot. Fot. Gerd Altmann/pixabay

Jak czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, rozliczenia kosztu wykonania testu metodą RT-PCR dokonuje podmiot zamieszczony na wykazie - o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) - posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa.

Dostęp do wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w pozostałych placówkach medycznych, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny - podaje NFZ w uzasadnieniu.

Więcej: nfz.gov.pl

Jak przekazała Naczelna Izba Lekarska zarządzenie ma być odpowiedzią na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr 18/20/P-VIII, dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia br.

Wspomniane zarządzenie podpisane przez prezesa NFZ doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jak informuje NFZ, a podaje na swojej stronie NIL:

• Dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna.

• Nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych.

• Rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny (listy podmiotów publikowane są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid ).

• Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie.

• Narodowy Fundusz Zdrowia, jako publiczny płatnik, gwarantuje i w pełni zabezpiecza finansowanie badań oraz wszystkich świadczeń związanych z leczeniem COVID-19.

Więcej: nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum