Zarządzenie prezesa NFZ dot. koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 29 czerwca 2019 09:51

Na stronie NFZ opublikowane zostało zarządzenie prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty 
realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem
 w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zarządzenie prezesa NFZ dot. koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem
Zarządzenie jest związane z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Fot. Archiwum

Zmiany wprowadzone tym zarządzeniem polegają na skorygowaniu wyceny punktowej świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a niniejsza nowelizacja zarządzenia jest symetryczna z dokonaną modyfikacją wartości świadczeń w pozostałych rodzajach świadczeń.

Ponadto w załączniku nr 1b zgodnie z zaleceniem i wytycznymi Ministra Zdrowia, w oparciu o przepisy art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy o nazwie - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna.

Dodatkowo w załączniku nr 1c oraz 1d wprowadzono produkty statystyczne sprawozdawane w sytuacji zakończenia opieki DOK oraz KO-CZR, w celu umożliwienia świadczeniodawcom wykazania od kiedy dziecko nie jest już objęte opieką w ramach wskazanych zakresów świadczeń.


Ponadto w załączniku nr 4c wskazano, iż sprawowana opieka KO-CZR wymaga podjęcia decyzji przez lekarza prowadzącego w porozumieniu z zespołem specjalistycznym o kontynuacji lub zakończeniu opieki KO-CZR, nie później niż po każdym roku. Ponadto umożliwiono przeprowadzenie obserwacji medycznej w przypadku podejrzenia występowania całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez rozliczenie do 3 produktów: KO-CZR - porada diagnostyczna i maksymalnie 1 produktu: KO-CZR - konsultacje specjalistyczne lub KO-CZR porada kompleksowo-konsultacyjna.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia projektowanych zmian na dzień sporządzenia dokumentu został wyliczony w oparciu o dane dotyczące realizacji świadczeń KOC II/III, DOK i KO-CZR w roku 2018.
 Skutek finansowy oszacowano na około 2,8 mln zł na II półrocze 2019 r., co w skali roku daje 5,6 mln zł.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 4 niniejszego zarządzenia.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum