Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ws. świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć

Autor: ŚZGiP/Rynek Zdrowia • • 13 lutego 2020 12:55

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów domaga się wprowadzenia obowiązku wnoszenia opłaty przez POZ, gdy pacjent został stamtąd skierowany na SOR bez wymaganej diagnostyki albo z przypadkiem niezagrażającym życiu.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ws. świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć
Samorządowcy przekonują, że niezbędne są regulacje, które rozwiążą problem. Fot. Archiwum

Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie fatalnymi warunkami, w jakich funkcjonują szpitalne izby przyjęć (IP) i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Ich tragiczna sytuacja spowodowana jest brakiem jasnych i czytelnych uregulowań systemowych dotyczących współpracy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz szpitali - czytamy w stanowisku.

W związku z koniecznością uregulowania tej trudnej sytuacji Zarząd postuluje o:
- egzekwowanie obowiązku wstępnej diagnostyki pacjenta kierowanego do szpitala mającej na celu potwierdzenie konieczności skierowania pacjenta na IP;
- przywrócenie możliwości wykonywania badań diagnostycznych z zakresu rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Brak możliwości wykonywania tych badań w ramach POZ stanowi najczęstszy powód chęci skorzystania z tych badań w IP i SOR;
- wprowadzenie obowiązku wnoszenia opłaty przez POZ na rzecz szpitala udzielającego świadczenia medycznego dla: pacjentów zgłaszających się bez skierowania w przypadkach nie zagrażających życiu, pacjentów skierowanych z POZ, których wizyta zakończyła się odmową hospitalizacji ze względu na brak wskazań, pacjentów, którzy zostali skierowani przez POZ bez wykonania wstępnej diagnostyki wynikającej z rozporządzenia.

Poczynione przez placówki medyczne obserwacje dotyczące stanu pacjentów przy udzielaniu świadczeń medycznych w ramach SOR lub izb przyjęć - które przecież z zasady dotyczyć mają stanów nagłych, realnie i bezpośrednio zagrażających życiu - wskazują, że znacząca liczba świadczeń wykonywanych w ramach SOR lub izby przyjęć, bez jakiegokolwiek uszczerbku mogłaby być realizowana w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez POZ - głosi stanowisko.

Istnieje przeświadczenie społeczne, że pacjenci otrzymają od razu zapewniony dostęp do specjalisty, bezpośredni panel badań specjalistycznych w ramach porady izby przyjęć, na które to świadczenia w ramach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oczekiwaliby w dłuższym horyzoncie czasowym. Dlatego też kształtuje się praktyka pomijania pierwszej wizyty w przychodniach POZ przez pacjentów i bezpośredniego udawania się do szpitali, gdzie pozyskują oni świadczenia medyczne w ramach SOR lub izb przyjęć w stanach, które takiego nagłego świadczenia nie wymagają - czytamy w stanowisku.

Niestety, po części praktykę taką kształtują również same jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, które jako podmioty funkcjonujące na rynku i nastawione na zysk, same z siebie kierując pacjentów, których stan ewidentnie nie wskazuje na zagrożenie życia, przerzucają część kosztów diagnostycznych na szpitale - czytamy dalej.

Dlatego konieczne jest przygotowanie takich rozwiązań ustrojowych, które w sytuacjach ewidentnych rozwiążą przedstawiony problem i dadzą asumpt, wskutek zmniejszenia liczby osób niewymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej, do skrócenia okresu oczekiwania na świadczenie w ramach izby przyjęć lub SOR przez osoby będące w bezpośrednim stanie narażenia życia lub zdrowia - argumentuje Zarząd.

Więcej: silesia.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum