Zadłużenie szpitali. Lista lecznic z długiem to prawie 500 placówek

Autor: oprac. SzB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia03 października 2022 16:00

Kwestia podwyżek dla lekarzy i sytuacja finansowa szpitali są tematem rozmów i dyskusji od przynajmniej kilkunastu tygodni. Interpelację z pytaniem w tej sprawie skierowano do Ministerstwa Zdrowia. Jest już odpowiedź resortu, który udostępnił zestawienie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zadłużenia placówek.

Zadłużenie szpitali. Lista lecznic z długiem to prawie 500 placówek
Stan finansowy szpitali. Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interpelację. Fot. AdobeStock
 • Do Ministerstwa Zdrowia skierowano interpelację poselską dotyczącą kwestii podwyżek dla lekarzy i sytuacji finansowej szpitali
 • Resort zdrowia udostępnił zestawienie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zadłużenia podmiotów leczniczych w naszym kraju 
 • Z udostępnionej listy wynika, że najbardziej zadłużona placówką jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ponad 1 mln zł)
 • Minister zdrowia, w ramach swoich obowiązków, analizuje sytuację finansową placówek medycznych

Podwyżki i sytuacja finansowa szpitali. Interpelacja do MZ

— Ze środowiska lekarskiego płyną do nas doniesienia, że pomimo wprowadzenia podwyżek na poziomie rozporządzenia ministra w wielu szpitalach wciąż one nie obowiązują. Szpitale tłumaczą się tym, że nie posiadają wystarczającej ilości środków finansowych, aby pokryć koszt podwyżek. To przede wszystkim państwo powinno zapewnić środki finansowe na pokrycie podwyżek — możemy przeczytać w treści interpelacji posła Michała Jarosa, która do Sejmu wpłynęła 17 sierpnia.

Jak uzasadnia parlamentarzysta, "ważne jest zapewnienie dobrze opłacanej służby zdrowia, która nie musi martwić się o koszty leczenia pacjentów. Jeżeli szpitale zgłaszają natychmiastową potrzebę wsparcia finansowego, państwo ma obowiązek im pomóc". 

Poseł Jaros podkreśla, że rząd powinien "zagwarantować szpitalom odpowiednią subwencję na pokrycie tego bardzo drogiego zadania", jakim są podwyżki.

Jak wygląda sytuacja finansowa podmiotów leczniczych w Polsce?

Na pytania poselskie odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

Do odpowiedzi załączono zweryfikowane dane finansowe odnośnie zadłużenia szpitali w Polsce (są to dane aktualne na koniec pierwszego kwartału 2022 roku). Całość zamieszczamy poniżej.  

Na liście jest aż 425 podmiotów, których zobowiązania ogółem na koniec pierwszego kwartału wyniosły blisko 17 mld zł.

Z udostępnionej listy wynika, że najbardziej zadłużona placówką jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ponad 1 mln zł).

Tak natomiast prezentuje się zestawienie dziesięciu szpitali w najgorszej sytuacji finansowej:

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1 163 013 655 zł);
 2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie (510 865 725 zł);
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie (429 270 034 zł);
 4. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (426 173 170 zł);
 5. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (228 540 579 zł);
 6. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (228 491 062 zł);
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (218 541 141 zł);
 8. Zagłębiowskie Centrum Onkologii – Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (208 563 197 zł);
 9. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (207 966 958 zł);
 10. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (189 739 071 zł).

"Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje proces realizacji przez podmioty lecznicze podwyżek wynagrodzeń"

— Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje proces realizacji przez podmioty lecznicze podwyżek wynagrodzeń. Współdziała w tym zakresie zarówno ze stroną społeczną jak i z Państwową Inspekcją Pracy oraz z reprezentacją samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Kwestie wynikające z praktycznego wdrażania ustawy są w szczególności przedmiotem wspólnych analiz i rozmów strony rządowej ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców przede wszystkim w ramach posiedzeń Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia — przyznaje Bromber. 

Przypomniał także, że temat kwestii finansowych jest w ostatnim czasie regularnie podejmowany w ramach posiedzeń Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto — zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim — miały miejsca spotkania NFZ z dyrektorami podmiotów leczniczych oraz przedstawicielami podmiotów tworzących (jednostek samorządu terytorialnego). 

— Efektem prowadzonych przez resort analiz są na bieżąco podejmowane kolejne decyzje o wzroście finansowania szpitalnictwa powyżej poziomu wynikającego z wdrożenia rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji — dodaje Piotr Bromber. 

Trwają prace nad zmianą wyceny w zakresach świadczeń szczególnie istotnych dla szpitali

— W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym w ramach PSZ, aktualnie prowadzone są prace nad zmianą wyceny w zakresach świadczeń szczególnie istotnych dla szpitali I i II poziomu PSZ tj.: choroby wewnętrzne, SOR, izba przyjęć, a także nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zaproponowany pakiet rozwiązań ma złagodzić skutki wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń poprzez zwiększenie wyceny świadczeń — nie ma wątpliwości Bromber. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum