NFZ/Rynek Zdrowia | 26-07-2017 18:29

Zachodniopomorskie: na co pójdą dodatkowe pieniądze z NFZ?

Dzięki uruchomieniu przez Nardowy Fundusz Zdrowia środków finansowych: z funduszu zapasowego NFZ - w kwocie 1,44 mld złotych oraz z rezerwy ogólnej - w wysokości 737,8 mln złotych, plany finansowe oddziałów wojewódzkich NFZ na rok 2017 wzrosły o kwotę 2,18 mld złotych. Zachodniopomorski Oddziału Funduszu otrzymał z tego 94,26 mln złotych (62,26 mln złotych z funduszu zapasowego oraz 32 mln złotych z rezerwy ogólnej).

Fot. PTWP

Z dodatkowych pieniędzy, które otrzymał Zachodniopomorski Oddział Funduszu, prawie 80 mln zł (79,76 mln zł) zostanie przeznaczone na leczenie szpitalne, m.in. na kontrakty placówek, które weszły do sieci oraz uzupełniające konkursy ofert.

Więcej pieniędzy pójdzie również na: podstawową opiekę zdrowotną, zwiększenie całkowitego budżetu na refundację, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opiekę paliatywną i hospicyjną, świadczenia odrębnie kontraktowane, lecznictwo uzdrowiskowe oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W planie finansowym uwzględniającym powyższe zmiany, budżet na koszty świadczeń opieki zdrowotnej Zachodniopomorskiego OW NFZ w roku 2017 wynosi obecnie 3,23 mld złotych (3 mld 231 mln 202 tys. złotych).