ZUS: po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego ponownie przystąpić

Autor: oprac. SzB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia03 czerwca 2022 06:30

Ubezpieczeńie chorobowe: po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim komunikacie.

ZUS: po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego ponownie przystąpić
Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie. Fot. Shutterstock
  • Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie - przypomina ZUS
  • Nie jest już możliwe objęcie tym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc są opłacone oraz rozliczone w ustawowym terminie
  • ZUS podkreśla, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje co do zasady od dnia przekazania zgłoszenia

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić, ale... tylko poprzez nowe zgłoszenie

Osoba, która zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, musi pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia, w którym ustanie obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzonej działalności lub współpracy.

Jak przypomina ZUS, tak się stanie od pierwszego dnia miesiąca, za który podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy (w przeliczeniu na okres miesiąca) wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2022 roku jest to 3010 zł).

Wówczas przedsiębiorca nie podlega w danym miesiącu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności, a w konsekwencji jego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa.

- Osoba prowadząca działalność może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od kolejnego miesiąca tylko na podstawie nowego zgłoszenia do ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZUA) - przypominają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje co do zasady od dnia przekazania zgłoszenia do ZUS.

Jeśli jednak zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nastąpi w ciągu 7 dni od powstania obowiązku tych ubezpieczeń, to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego w zgłoszeniu. 

ZUS podkreśla, że od stycznia tego roku nie obowiązuje już zasada obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowo rozliczonej i opłaconej składki. 

Przykład zastosowania tej zasady w praktyce 

Pani Maria prowadzi działalność gospodarczą od maja 2021 roku. Z działalności zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 lutego 2022 r. pani Maria zatrudniła się dodatkowo na podstawie umowy o pracę w wymiarze 4/5 etatu. Jej miesięczne wynagrodzenie wynosi 2800 zł. 

Dwa miesiąca później, pani Maria otrzymała od pracodawcy premię w wysokości 300 zł. Z tego powodu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy o pracę za kwiecień 2022 r. przekroczyła kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

To oznacza to, że pani Maria w kwietniu 2022 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia wygasa również jej dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Pani Maria - w tym wypadku - powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych od 1 kwietnia i ponownie zgłosić do nich od 1 maja. Jeśli chce kontynuować dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, powinna to zaznaczyć w składanym zgłoszeniu. Jeśli przekaże ona zgłoszenie do ZUS do 8 maja, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 maja. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum