Z badań wynika, że większość Polaków nie chce komercjalizacji szpitali

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 września 2008 14:43

Większość badanych (56 proc.) jest przeciwna komercjalizacji szpitali, tylko nieco więcej niż co czwarty (28 proc.) popiera to rozwiązanie. Reszta nie ma na ten temat zdania. Niechętny stosunek do komercjalizacji występuje we wszystkich grupach badanych.

Jednym z głównych zarzutów wobec rządowej propozycji komercjalizacji szpitali jest to, że przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego jest konieczne, a nie dobrowolne. Niemal trzy czwarte badanych (71 proc.) uważa, że zmiana prawnej formy działalności szpitala powinna być dobrowolna, a tylko niespełna co dziewiąty (9 proc.) sądzi, że powinna być obowiązkowa.

W ocenie 59 proc. ankietowanych komercjalizacja zmniejszy dostęp do bezpłatnych usług medycznych. Według 42 proc. sprawi ona, że samorządy będą sprzedawać szpitale prywatnym inwestorom. Mimo niechętnego stosunku do przekształcenia szpitali ponad dwie piąte badanych (43 proc.) jest zdania, że nowa forma organizacyjna wymusi na szpitalach większą dyscyplinę finansową.

Jednak według 44 proc. respondentów komercjalizacja nie doprowadzi do ograniczenia korupcji. Przeciwnego zdania jest 34 proc. Reszta nie ma na ten temat zdania.

Projektowane zmiany najlepiej oceniają osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast, a także ludzie młodzi. W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej kadra kierownicza i inteligencja, właściciele firm oraz uczniowie i studenci.

Z sondażu wynika, że 68 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju, 25 proc. jest zadowolonych, a reszta nie ma zdania.

Sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" został przeprowadzony przez CBOS w dniach 1-4 sierpnia 2008 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1076 dorosłych Polaków

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum