Wzrośnie budżet na refundację leków? Kończy się czas na uwagi do projektu rozporządzenia

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji10 listopada 2022 06:30

10 listopada kończy się czas na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r., stanowiącej wzrost budżetu na refundację. Łączna wartość podanych kwot to ponad 4,5 mld złotych. To spory skok z całkowitej kwoty 17 298 044 zł z roku bieżącego.

Wzrośnie budżet na refundację leków? Kończy się czas na uwagi do projektu rozporządzenia
Projekt MZ zakłada finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Fot. Adobestock
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację został skierowany do konsultacji publicznych
 • Uwagi do projektu uprawnione podmioty mogły zgłaszać w ciągu 30 dni 
 • Projekt ma zwiększyć budżet na refundację do ponad 4,5 mld zł z 17 mln z roku bieżącego
 • Rozwiązania proponowane w projekcie miałyby wpłynąć pozytywnie na poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych przez zwiększenie opcji terapeutycznych dla pacjentów,
 • Autorzy zapewniają, że byłyby one również korzystne dla świadczeniodawców, z uwagi na zapewnienie możliwości finansowania terapii w ramach środków finansowych NFZ wyodrębnionych w jego planie finansowym w pozycji leczenie szpitalne

Podział kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, "w związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2023 r.) w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2022 r.)" na mocy niniejszego rozporządzenia miałaby zostać ustalona kwota środków finansowych przeznaczonych na:

 • finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 817 632 000 zł;
 • finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 500 000 zł;
 • refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 3 769 951 000 zł.

- Jedynym narzędziem umożliwiającym realizację celu projektowanej regulacji jest podjęcie inicjatywy legislacyjnej. Nie jest możliwe uzyskanie oczekiwanego efektu przez działania pozalegislacyjne - czytamy.

- Wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększanie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych - podkreślono w dokumencie.

Projekt skierowany do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację został skierowany do konsultacji publicznych 11 października.

Projekt został przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:

 • Związek Pracodawców Business Centre Club;
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 • Forum Związków Zawodowych;
 • Pracodawcy RP;
 • Konfederacja Lewiatan;
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich;
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
 • KK NSZZ „Solidarność 80”;
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 • Związek Rzemiosła Polskiego;
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
 • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”;
 • Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET;'
 • Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”;
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne;
 • Narodowy Instytut Leków;
 • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych;
 • Naczelna Rada Lekarska;
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
 • Naczelna Rada Aptekarska;
 • Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej;
 • Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych;
 • Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED;
 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 • Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
 • Rada Dialogu Społecznego;
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny;
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Centrum e-Zdrowia;
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum