Wyższy VAT, większe problemy

Autor: Mariusz Jędrzejczak • • 20 lipca 2009 21:42

Podatek VAT w sektorze ochrony zdrowia - ten problem nadal czeka na rozwiązanie. Sytuacja SPZOZ-ów jest w tym zakresie szczególna. Z mocy prawa są one pozbawione możliwości odliczania VAT-u. Usługi medyczne są z tego podatku, tak jak prawie we wszystkich krajach Unii, zwolnione. Szpitale natomiast kupują usługi i towary (leki, pościel, wyżywienie itp.) obciążone podatkiem VAT. Fakt ten ma bardzo praktyczne konsekwencje dla kondycji finansowej placówek opieki zdrowotnej. Istotnie ją bowiem pogarsza: powoduje większe zadłużenie szpitali, negatywnie wpływa na płynność finansową i wyniki ekonomiczne - przekonuje Mariusz Jędrzejczak, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Wyższy VAT, większe problemy


Nieodliczony podatek VAT – z tytułu dokonywanych zakupów – to zarówno poniesiony wydatek, zatem ubytek płynnych środków finansowych, jak i jednocześnie, większy koszt funkcjonowania placówki.

Tzw. „współczynnik VAT” dla placówek ochrony zdrowia, czyli relacja pomiędzy sprzedażą opodatkowaną, a całkowitą, kształtuje się na poziomie maksimum kilku procent (przeważnie w granicach 3-5 proc.). Zależny jest głównie od skali działalności pozamedycznej placówki (np. dzierżawy pomieszczeń). Oznacza to praktyczny brak możliwości odliczenia podatku od ponad 95 proc. zakupów dokonywanych przez te jednostki.

Sprawa jest zatem bardzo ważna zarówno na poziomie systemu ochrony zdrowia jako całości, jak i poszczególnych jego elementów – publicznych placówek. Według szacunków GUS, w 2004 r. wydatkowały one na zakup towarów i usług, bez możliwości odliczenia VAT-u, kwotę rzędu 1 mld zł.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa, z uwagi na dokonujący się jednak systematyczny wzrost środków przekazywanych na potrzeby ochrony zdrowia, należy przyjąć, że dziś wydatki te są proporcjonalnie większe. Oznacza to więc, że prawie cała ta kwota obciąża wynik finansowy i zdolność płynnościową sektora ochrony zdrowia.

Warto mieć świadomość, że sytuacja placówek medycznych może ulec pogorszeniu w przypadku rozważanej ostatnio ewentualności ratowania budżetu w drodze podniesienia stawki VAT do 23 proc. Wzrost stawki podatku dodatkowo pogłębi problemy finansowe publicznych placówek ochrony zdrowia. Podniesie bowiem ich koszty i pogorszy płynność finansową.

Problem jest tym istotniejszy, że dążąc do przekształceń SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego, z „definicji” niejako stawia się nowe podmioty rynkowe w gorszej sytuacji wobec wszystkich pozostałych uczestników rynku, którzy dysponują możliwością odliczania podatku VAT.

Ważnym byłoby stworzenie systemowej możliwości, tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, opodatkowania usług medycznych stawką podatku VAT w wysokości 0 proc., co dawałoby automatycznie możliwość jego odliczania od zakupionych towarów i usług. Wydaje się, iż warto podjąć ten trud, być może również na forum instytucji europejskich, w interesie całego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum