Wpływ leków generycznych na koszty leczenia i dostępność leków

Autor: Materiały PZPPF • • 12 września 2008 10:24

Leki generyczne stanowią połowę stosowanych leków, ale przeznacza się na nie tylko jedną piątą wydatków na leki. W zależności od przyjętego w danym państwie europejskim systemu wyceny i refundacji kosztów farmakoterapii leki generyczne są zazwyczaj od 20% do 90% tańsze niż produkty oryginalne.

Oszczędności dzięki zastosowaniu leków generycznych:

§         W Szwecji ceny farmaceutyków spadły o 15% po wprowadzeniu odpowiedników generycznych w 2002 r., a powstałe dzięki temu oszczędności szacuje się na 7 miliardów koron szwedzkich (około 760 milionów dolarów).[1]

§         Z badań pięciu największych rynków farmaceutycznych w Europie, przeprowadzonych na zlecenie rządu francuskiego, wynika, że w krajach o najwyższym udziale generycznych produktów leczniczych w rynku wydatki na leki są najniższe.[2]

§         Szwajcarski fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, obliczył, że kraj mógłby zaoszczędzić ponad 114 milionów euro, gdyby leki oryginalne zastąpić nawet najdroższymi z dostępnych na rynku odpowiednikami generycznymi. [3]

Przykłady realnych i potencjalnych oszczędności związanych ze stosowaniem leków generycznych można by mnożyć. Mimo to w raporcie z badań przeprowadzonych ostatnio na Uniwersytecie w Leuven profesor Steven Simoens pisze:

"Leki generyczne umożliwiają dokonywanie oszczędności dostawcom usług medycznych i pobudzają do innowacyjności. Jednak UE nie wykorzystuje maksymalnie tkwiącego w nich potencjału. Gdyby kraje UE podjęły odpowiednie kroki, mogłoby to przynieść dodatkowe oszczędności rzędu 27%-48%".[4]

Wielu decydentów w Europie już doszło do tych wniosków i zaczyna wprowadzać działania promujące stosowanie leków generycznych. Jednak upowszechnienie szerokiego stosowania leków generycznych, zapewniającego stabilność europejskiej ochronie zdrowia wymaga działań na znacznie większą skalę.

Siedem metod obniżenia wydatków na farmakoterapię zalecanych przez Simoens’a:

  1. Wprowadzenie spójnej polityki w zakresie leków generycznych.
  2. Zapewnienie większej swobody w ustalaniu cen leków generycznych i sprzyjanie konkurencji cenowej.
  3. Rozpowszechnianie informacji o różnicach cen wśród lekarzy, farmaceutów i pacjentów.
  4. Podnoszenie zaufania lekarzy, farmaceutów i pacjentów do leków generycznych poprzez dostarczanie informacji o kryteriach ich dopuszczania do obrotu. 
  5. Stworzenie motywacji dla lekarzy do przepisywania leków generycznych.
  6. Usunięcie finansowych czynników zniechęcających farmaceutów do wydawania leków generycznych.

Stworzenie motywacji dla pacjentów do leczenia się lekami generycznymi.

[1] Engström, Andreas, Johanna Jacob i Douglas Lundin, Sharp drop in prices after the introduction of generic substitution, LFN (Swedish Pharmaceutical Benefits Board), czerwiec 2006. Opracowanie dostępne na stronie internetowej: www.lfn.se/upload/Pressmeddelanden/generiskt_utbyte_engelsk_061010.pdf

[2] DREES, Ministère de la Santé et des Solidarités, Etudes et Résultats No 502, lipiec 2006

[3] santésuisse, komunikat prasowy z 9 czerwca 2006, dostępny na stronie internetowej: www.santesuisse.ch/datasheets/files/200606090822250.PDF

[4] Simoens, Prof. Dr. Steven, Sustaining Generic Medicines Markets in Europe, Uniwersytet w Leuven, kwiecień 2006. Opracowanie dostępne na stronie internetowej: www.egagenerics.com/doc/simoens-report_2006-04.pdf.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum