Wojewódzkie plany działania systemu PRM. Jest projekt rozporządzenia MZ

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL10 stycznia 2023 16:00

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Wojewódzkie plany działania systemu PRM. Jest projekt rozporządzenia MZ
Fot. Shutterstock
  • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia nowelizujący przepisy dotyczące wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  • Przewiduje on zmianę zakresu informacji zawartych w wojewódzkim planie działania systemu PRM wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Wojewodowie oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mają 5 dni na zgłoszenie uwag do projektu

Wojewódzki plan działania systemu PRM. Jest projekt rozporządzenia MZ 

Od stycznia 2023 roku obowiązują, przypomnijmy, znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, które uchylają pkt 5 w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczący kalkulacji kosztów
działalności zespołów ratownictwa medycznego.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne znajduje się odesłanie do przepisów nieobowiązującego już rozporządzenia MZ z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325, z późn. zm.).

Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt rozporządzenia  ministra zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 17 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, w projekcie rozporządzenia opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, dokonuje się:

  • zmiany wynikających z uchylenia art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • oraz zmian legislacyjnych polegających na wskazaniu w objaśnieniach do tabel zamieszczonych załączniku do nowelizowanego rozporządzenia obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 605), w miejsce uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Wojewodowie oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mają 5 dni na zaopiniowanie projektu. Przewiduje się, że projektowane regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum