Echo Dnia/Rynek Zdrowia | 16-09-2016 11:08

Włoszczowa: poradnia onkologiczna zawiesiła działalność

Po czterech miesiącach pracy Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital we Włoszczowie zawiesił działalność zamiejscowej poradni konsultacyjno-onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Powodem są kłopoty z finansowaniem.

FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

Poradnia konsultacyjno-onkologiczna ŚCO rozpoczęła działalność we Włoszczowie 20 kwietnia. W końcówce roku natomiast miał rozpocząć pracę oddział. Niestety, po niecałych pięciu miesiącach działalności szpital musiał zawiesić działalność poradni. Powodem była niekorzystna dla lecznicy umowa pomiędzy nią a ŚCO, zawarta przez poprzedniego dyrektora szpitala Macieja Juszczyka.

Poradnia onkologiczna we Włoszczowie miała być filią ŚCO szpitala w Włoszczowej. Tymczasem dyrektor szpitala, zamiast z ŚCO, zawarł indywidualną umowę z lekarzem onkologiem.

Teraz ani szpital, ani powiat, nie mają podstaw prawnych, aby wypłacić lekarzowi należności za świadczone usługi, które opiewają na kwotę ok. 12 tys. zł. Powiat, zgodnie z umową ustną miał jedynie zwrócić kieleckiemu lekarzowi koszty podróży, za pracę miało płacić ŚCO.

Dodatkowym problemem jest to, że starostwo włoszczowskie i szpital nie posiadają listu intencyjnego, który podpisał ówczesny dyrektor Juszczyk z profesorem Stanisławem Góździem. Powiat zwrócił się na piśmie do Juszczyka o zwrot listu. Wystąpił też o udostępnienie kopii umowy do prof. Góździa.

W tej sytuacji trzeba było zawiesić działalność poradni onkologicznej do czasu rozpisania przetargu na jej uruchomienie na nowych zasadach.

Więcej: www.echodnia.eu