MAK/Rynek Zdrowia | 20-08-2019 19:36

Wkrótce ruszy siódma edycja projektu Liderzy Ochrony Zdrowia

W 2019 roku odbędzie się już siódma edycja Liderów Ochrony Zdrowia. Projekt ten realizowany jest przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Podczas podsumowania poprzedniej edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia; FOT. www.paga.org.pl

Adresatami projektu są studenci oraz absolwenci takich kierunków, jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, farmacja, biotechnologia, zdrowie publiczne, czy innych kierunków związanych z sektorem ochrony zdrowia. Projekt ma na celu kształcenie najlepszej, otwartej na zmiany kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać sektorem ochrony zdrowia i placówkami medycznymi.

- 16 października 2019 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po raz pierwszy zostanie zrealizowana konferencja Forum Liderów Ochrony Zdrowia, której tematem będzie „Wykorzystanie danych w sektorze ochrony zdrowia”. Podstawą konferencji będzie raport opracowany przez Alumnów projektu przy wsparciu Partnerów - podają organizatorzy.

Z kolei podczas pięciu weekendów spotkań we marcu i kwietniu 2020 r. stypendyści VII edycji będą uczestniczyć w zajęciach i wykładach dotyczących takich tematów, jak m.in.: rynek dystrybucji świadczeń zdrowotnych, komunikacja w ochronie zdrowia, polityka lekowa, czy kierunki rozwoju innowacji w medycynie i diagnostyce. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów rynku usług medycznych. Uczestnicy będą mieli także możliwość dyskusji z ekspertami z branży w aspekcie koniecznych zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Do udziału w projekcie zapraszani są studenci i absolwenci, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Rekrutacja rozpocznie się 16 października.

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz z uroczystym podsumowaniem odbywają się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w siedzibach Partnerów.

Więcej informacji: http://www.paga.org.pl/loz
FB: https://www.facebook.com/ProjektLiderzyOchronyZdrowia/?fref=ts