Głos Wielkopolski/Rynek Zdrowia | 21-07-2015 10:10

Wielkopolskie: połączą szpitale, pracownicy boją się o etaty

Jesienią połączyć się mają Specjalistyczny Szpital Zespolony w Lesznie z Centrum Rehabilitacji w Osiecznej oraz Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dwiema placówkami: Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Grobla w Poznaniu i Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu.

Pracownicy boją się łączenia szpitali. Fot. Archiwum

Jak informuje Głos Wielkopolski, 51 pracowników Centrum Rehabilitacji w Osiecznej podpisało się pod listem do marszałka województwa wielkopolskiego. Protestują oni przeciw połączeniu ich placówki z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie. Obawiają się, że połączenie z zadłużonym szpitalem może skutkować pogorszeniem dostępu do rehabilitacji oraz redukcją miejsc pracy.

Połączenie placówek w Lesznie to niejedyny pomysł samorządu województwa na zmiany w organizacji wielkopolskiej ochronie zdrowia. Radni sejmiku podjęli już uchwałę o woli połączenia ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu dwóch placówek: ZOL oraz ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci. Zapowiadane zmiany budzą zarówno obawy, jak i nadzieje pracowników placówek.

Więcej: www.gloswielkopolski.pl