PAP/Rynek Zdrowia | 19-06-2019 16:15

Wielkopolska: pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne

Coraz więcej wielkopolskich pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami – tylko w 2018 r. w województwie takich pracodawców było ponad 5 tys. Liczba zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce wynosi obecnie ok. 40 tys.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Jak wynika z informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 2015 r. w woj. wielkopolskim zanotowano systematyczny wzrost liczby pracodawców otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Liczba ta wyniosła od 3,9 tys. pracodawców w 2015 r., do 5 tys. w 2018 r.

Wraz z liczbą pracodawców systematycznie wzrasta również kwota wypłacanego dofinansowania - od 347 mln zł w 2015 r., do 370 mln zł w 2018 r. W okresie tym wzrosła także kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą - z 10,9 mln zł do 12,3 mln zł.

Liczba zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce wynosi obecnie ok. 40 tys. osób. Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg podkreśliła, że "warto docenić zaangażowanie wielkopolskich pracodawców, którzy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami".

Maląg wskazała również, że środki na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z roku na rok rosną. - W skali całego kraju w 2018 r. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wynosiło 3 mld 317 mln zł. W tegorocznym planie finansowym na ten cel zabezpieczona została nieco wyższa kwota 3 mld 321 mln zł. Tylko do końca maja tego roku w całym kraju wypłaciliśmy już 1 mld 306 mln zł - podkreśliła Maląg.

Dodała, że w ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się też dysproporcja pomiędzy zarejestrowanymi w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON pracownikami niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy. Jak tłumaczyła, jeszcze w grudniu 2013 r. udział pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SODiR wynosił 66,2 proc.

W prowadzonej przez PFRON Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2018 r. było zarejestrowanych 252 tys. pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON, w tym: na chronionym rynku pracy 107 tys. osób (42,5 proc.) oraz na otwartym rynku pracy 145 tys. osób (57,5 proc.). Dla porównania w grudniu 2017 r. zanotowano ogółem 260 tys. zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (122 tys. rynek chroniony, tj. 46,9 proc., i 138 tys. rynek otwarty, tj. 53,1 proc.).

- W Wielkopolsce w styczniu 2019 stosunek pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON z otwartego i chronionego rynku pracy, wyniósł 65,1 proc. do 34,9 proc., co świadczy o mniejszej dynamice zmian w tym zakresie w tej części Polski - wskazała Maląg.

Katarzyna Hrynkiewicz z PFRON tłumaczyła, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworzy warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym poprzez takie programy, jak np. "Aktywni Plus", na które zostało przeznaczonych ponad 35 mln zł. W rezultacie osoby z niepełnosprawnością mogą podejmować zatrudnienie na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Hrynkiewicz wskazała, że dotychczas PFRON w ramach programu "Praca - Integracja" nawiązał współpracę m.in. z Pocztą Polską, Grupą Enea oraz PKN Orlen. Np. Poczta Polska w wyniku współpracy z PFRON-em zatrudniła 283 osoby w skali kraju, z czego 22 osoby zostały zatrudnione przy udziale oddziału Fundacji Aktywizacja mieszczącego się w Poznaniu.

Anna Jowsa (PAP)