Więcej pieniędzy dla pielęgniarek POZ. Jest apel do MZ o wyższą stawkę kapitacyjną

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia16 stycznia 2022 18:51

Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych, skupiający właścicieli podmiotów leczniczych i pielęgniarki, wykonujące swój zawód jako indywidualną praktykę w POZ skierował do ministra zdrowia pismo, w którym wnosi o zwiększenie stawki kapitacyjnej dla świadczeń gwarantowanych a realizowanych przez pielęgniarkę POZ.

Więcej pieniędzy dla pielęgniarek POZ. Jest apel do MZ o wyższą stawkę kapitacyjną
Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych wniósł o zwiększenie stawki kapitacyjnej. Fot. SHutterstock
  • Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych wniósł do Ministra Zdrowia wniosek w zwiększenie stawki kapitacyjnej za pacjenta w przedziale wiekowym od 7 do 65 roku życia do 6,96 zł - 83,52 zł w skali roku
  • W przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia proponowana stawka ma wynosić 10,44 zł miesięcznie co daje rocznie kwotę 125,28 zł za jednego pacjenta
  • Jak podkreśla Grażyna Aksamit, prezes KZPL, utrzymanie aktualnego finansowania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki POZ spowoduje upadek tego zawodu a także likwidację stanowisk pracy ze względu na brak chętnych do jej podejmowania

Podwyższenie stawek dla pielęgniarek POZ

KZPL skierował do ministra wniosek o zwiększenie stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek opiekujących się pacjentami pacjentów w przedziale wiekowym od 7 do 65 roku życia do 6,96 zł - 83,52 zł w skali roku.

W przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia proponowana stawka ma wynosić 10,44 zł miesięcznie co daje rocznie kwotę 125,28 zł za jednego pacjenta.

Obecnie stawki kapitacyjne dla pacjentów w przedziale wiekowym od 0 do 6 lat wynoszą 6,96 zł (rocznie 83,52 zł), w przedziale wiekowym pacjenta powyżej 65 roku życia wynosi ona 6,96 zł (83,52 rocznie) a dla pacjentów zdeklarowanych, w przedziale wiekowym od 7 do 65, stawka wynosi 3,48 zł miesięcznie (41,76 zł rocznie).

Od 5 lat wynagrodzenie pielęgniarki się nie zmieniło

Prezes KZPL Grażyna Aksamit, w uzasadnieniu swojego wniosku argumentuje, że finansowanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przez pielęgniarkę POZ w ostatnich 5 latach utrzymuje się na tym samym poziomie finansowym, podczas gdy w tej samej populacji pacjentów stawki dla lekarzy POZ wzrosły kilkukrotnie.

Dodaje: - Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Z dnia 24 Września 2013 roku. Świadczenia pielęgniarek. Realizowane są głównie w domu pacjenta i w warunkach ambulatoryjnych. w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, także chorym na COVID-19, bez należnej gratyfikacji finansowej.

Jak zauważa prezes Aksamit, pielęgniarka opiekuje się pacjentami w ramach opieki długoterminowej, którzy w skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt. do momentu objęcia tych chorych przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową lub opiekę długoterminową stacjonarną.

Inflacja dotyczy również pielęgniarek

Zdaniem prezes KZPL drastyczny wzrost cen na towary i usługi, w tym wzrost cen na środki ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki, fartuchy jednorazowe - wzrosły w czasie pandemii od 100 do 500 proc. Także koszt dojazdu do pacjentów, ze względu na wzrost cen paliwa spowodował wzrost kosztów świadczonych przez pielęgniarki POZ.

Jak argumentuje prezes Aksamit ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku, traktująca o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, obliguje podmioty lecznicze do corocznych podwyżek płac dla pielęgniarek, adekwatne do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

„Związek nasz wnosi o zapłatę za dodatkowe świadczenie w obszarze świadczeń pielęgniarki POZ– porady, która jest adresowana do pielęgniarek posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe (ordynowanie leków, wystawianie recept na leki zalecone przez lekarza, orynnowanie wyrobów medycznych, wystawianie skierowań na badania diagnostyczne, przeprowadzanie badania przedmiotowego i podmiotowego) uznanie go jako świadczenia odrębnie kontraktowanego i odrębnie finansowanego” – czytamy w dokumencie.

W podsumowaniu dodano: „Realizacja zadań, jakie wykonuje pielęgniarka POZ wymaga od niej wysokiej kwalifikacji i umiejętności zawodowych, empatii, umiejętności edukacyjnych, zdolności organizacyjnych i samodzielności w podejmowaniu decyzji w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego a także nienagannej, postawy etycznej.

Jak stwierdza prezes KZPL w podsumowaniu pisma, utrzymanie trzymanie aktualnego stanu w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki POZ spowoduje upadek tego zawodu a także likwidację stanowisk pracy ze względu na brak chętnych do jej podejmowania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum