Wiadomo, ile wyniosą odszkodowania za błędy medyczne. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL18 października 2022 06:00

Ministerstwo Zdrowia w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej zaproponowało nową ścieżkę odszkodowawczą za szkody poniesione w wyniku błędów medycznych. Teraz pokazało także, w jaki sposób i do jakiej wysokości miałyby być naliczane rekompensaty. Najbliższym członkom rodziny, w przypadku śmierci pacjenta, należeć się będzie od 20 tys. do maksymalnie 100 tys. złotych.

Wiadomo, ile wyniosą odszkodowania za błędy medyczne. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt
MZ odsłoniło, jak i do jakiej wysokości będą naliczane rekompensaty za błędy medyczne. Fot. Shutterstock
 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje nową ścieżkę odszkodowawczą za szkody poniesione przez chorych w wyniku błędów medycznych
 • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia do projektu tej ustawy, w którym resort zdrowia określa wysokość świadczeń kompensacyjnych
 • Odszkodowanie przysługujące w przypadku śmierci pacjenta miałoby być uzależnione od jego wieku i wynieść od 20 tys. do maksymalnie 100 tys. złotych
 • Z kolei wysokość świadczenia kompensacyjnego za pogorszenie jakości życia nie mogłaby przekroczyć 50 tys. złotych
 • O jakości w opiece zdrowotnej będziemy rozmawiać podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się 24 i 25 września w hotelu Sheraton w Warszawie. Wszystkie debaty będzie można oglądać on-line po rejestracji. ZAREJESTRUJ SIĘ

Ustawa o jakości a odszkodowania. Ile wyniosą rekompensaty za błędy medyczne?

Do Komisji Prawniczej trafił procedowany od 2021 roku projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Przedmiotem proponowanych regulacji jest m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, akredytacji, jak i nowego systemu świadczeń kompensacyjnych.

Nowe przepisy wprowadzić miałyby m.in. rejestr zdarzeń niepożądanych, które zgłaszać powinni medycy, a także nową ścieżkę odszkodowawczą, która zastąpiłaby obowiązującą procedurę przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W myśl jej zapisów powołany zostałby specjalny fundusz kompensacyjny dla poszkodowanych pacjentów.

Szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości przysługujących odszkodowań określi natomiast przygotowane w uzupełnieniu do projektu ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego projekt został właśnie opublikowany. 

Z dokumentu wynika, że wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, czyli organ prowadzący postępowanie w sprawie o to świadczenie. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Rzecznik będzie zobowiązany do uwzględnienia:

 • charakteru następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego,
 • uciążliwości leczenia
 • i pogorszenia jakości życia.

Każda z tych trzech kategorii odwołuje się do konkretnych okoliczności, którym przypisano w rozporządzeniu konkretne wartości kwotowe. Będą one podlegały sumowaniu przy założeniu, że łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego odpowiadającego następstwom zdrowotnym zdarzenia medycznego nie może być wyższa niż 100 tys. zł, a uciążliwości leczenia i pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 50 tys. zł.

Łącznie w ramach nowej procedury można zatem uzyskać maksymalnie 200 tys. zł. 

Następstwa zdrowotne i tabela wysokości  odszkodowań. Ile za utratę wzroku? 

W projekcie rozporządzenia resort przewidział następujące następstwa zdrowotne i odpowiadające im wysokości odszkodowań (w złotych):

 • całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego - 55 000
 • całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego - 45 000
 • całkowita utrata ręki - 35 000
 • całkowita utrata palców ręki III, IV, V (za każdy palec) 4 000, łącznie nie więcej niż - 8 000
 • całkowita utrata kciuka lub palca ręki II - 6 000
 • całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego - 50 000
 • całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego - 40 000
 • całkowita utrata stopy - 25 000
 • całkowita utrata obu stóp - 60 000
 • całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy palec) 2 000, łącznie nie więcej niż - 6 000
 • całkowita utrata palucha - 5 000
 • całkowita utrata wzroku w jednym oku - 40 000
 • całkowita utrata wzroku w obu oczach - 85 000
 • całkowita utrata słuchu w jednym uchu - 30 000
 • całkowita utrata słuchu w obu uszach - 65 000
 • całkowita utrata nosa - 20 000
 • amputacja skrzydełka nosa - 8 000
 • utrata zębów stałych (za każdy ząb) 2 000, maksymalnie - 12 000
 • utrata zębów mlecznych (za każdy ząb) 1 000, maksymalnie - 6 000
 • utrata szczęki lub żuchwy - 40 000
 • całkowita utrata śledziony - 20 000
 • całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej) - 20 000
 • całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki - 60 000
 • utrata macicy - 40 000
 • całkowita utrata jajnika lub jądra - 15 000
 • całkowita utrata obu jajników lub obu jąder - 40 000
 • całkowita utrata mowy - 75 000
 • utrata brodawki u kobiet - 12 000
 • utrata sutka - 8 000
 • całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn - 90 000
 • całkowite porażenie jednej kończyny - 40 000
 • porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette'a - 90 000
 • stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości - 100 000
 • wstrząśnienie mózgu - 1 000
 • stłuczenie mózgu - 10 000
 • rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 2 000
 • rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 1 500
 • rany wewnątrz jamy ustnej wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 1 500
 • zaburzenia mowy - 10 000
 • koncentryczne zwężenie pola widzenia - 20 000
 • zaburzenia w drożności przewodów łzowych - 2 000
 • uszkodzenie płuc i opłucnej - 7 000
 • uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu - 20 000
 • wodniak jądra - 7 000
 • obniżenie ostrości widzenia (o każde 0,5 dioptrii) - 1 500, maksymalnie 21 000
 • urazy mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku - 3 000
 • zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku - 3 000
 • zawał serca 20 000
 • porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1) - 90 000
 • niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (Lovett 2) - 75 000
 • niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (Lovett 3) - 60 000
 • niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (Lovett 4) - 35 000
 • utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób - 70 000
 • utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. - 40 000
 • utrwalony zespół pozapiramidowy - 10 000
 • utrwalone zaburzeni równowagi - 20 000
 • potwierdzona (obserwacjami napadu przez lekarza) padaczka - 40 000
 • encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowolnieniem itp. - 50 000
 • cerebrastenia – zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi (utrzymujące się ponad 6 miesięcy, mimo leczenia) - 10 000
 • chroniczny ból przewlekły (utrzymujący się ponad 6 miesięcy, mimo leczenia) - 6 000
 • zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) - 20 000
 • uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej - 15 000
 • uszkodzenie nerwu trójdzielnego - 10 000
 • uszkodzenie nerwu twarzowego - 10 000
 • zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) - 50 000
 • inny trwały niedowład lub paraliż - 10 000
 • udar mózgu bez trwałych następstw - 5 000
 • inny stały uszczerbek na zdrowiu - 6 000
 • inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu - 3 000

Odszkodowania za uciążliwość leczenia

Wysokość świadczenia kompensacyjnego, związanego z uciążliwością leczenia, według projektu rozporządzenia, nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł. Dla poszczególnych rodzajów określono następujące kwoty odszkodowań:

Wysokość świadczenia kompensacyjnego związanego z uciążliwością leczenia
Wysokość świadczenia kompensacyjnego związanego z uciążliwością leczenia

Odszkodowania za pogorszenie jakości życia pacjenta

Ocena pogorszenia jakości życia polegać miałaby na ustaleniu czynników pogorszenia jakości życia, po czym wysokość świadczenia kompensacyjnego odpowiadającego poszczególnym czynnikom podlegać miałaby zsumowaniu w następujący sposób:

Odszkodowania za pogorszenie jakości życia pacjenta
Odszkodowania za pogorszenie jakości życia pacjenta

Odszkodowania za zakażenia szpitalne

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym ustalana byłaby analogicznie, tj. po zsumowaniu wszystkich kategorii nie mogłaby być wyższa niż 200 tys. zł.

Odszkodowania za zakażenia szpitalne
Odszkodowania za zakażenia szpitalne

Odszkodowanie za śmierć pacjenta. W zależności od wieku, od 20 tys. do 100 tys. zł  

Z kolei wysokość odszkodowania przysługującego w przypadku śmierci pacjenta miałaby być zależna od jego wieku i wynosiłaby od 20 tys. do maksymalnie 100 tys. złotych. 

Świadczenie kompensacyjne w przypadku śmierci pacjenta
Świadczenie kompensacyjne w przypadku śmierci pacjenta

Zakłada się, że regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum