×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Weszły większe dopłaty za pracownika z niepełnosprawnością. Maksymalnie można otrzymać 2400 zł

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia30 stycznia 2023 12:00

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy zakładają m.in. znaczny wzrost dofinansowania dla pracodawcy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Przepisy stosuje się od stycznia 2023.

Weszły większe dopłaty za pracownika z niepełnosprawnością. Maksymalnie można otrzymać 2400 zł
Podwyższono kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Fot. Shutterstock
 • W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Jak wynika z przepisów, miesięczne dofinansowanie przysługuje w kwocie m.in. 2400 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • Kwotę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres począwszy od stycznia 2023 roku – czytamy w ustawie

Zmiany dotyczące dopłat za pracownika niepełnosprawnego

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jak wynika z treści dokumentu, ujęto kilka zmian:

 • Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

- 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

- 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności”;

w art. 46a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok;”.

 • Art. 2. 1. Kwotę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o której mowa w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres począwszy od stycznia 2023 roku.

 2. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przysługujące za styczeń 2023 roku lub  luty 2023 roku, w kwocie określonej w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uwzględniając, za analogiczne okresy, kwoty dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 • Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Jak wynika uzasadnienia do ustawy, zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, wynika z propozycji przedstawionej przez środowisko reprezentujące pracowników i pracodawców.

Wskazano także, że strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego w dniu 20 października 2021 roku podjęła Uchwałę nr 102 w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwaną dalej „Uchwałą RDS nr 102”.

- Jak wskazała strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego w uzasadnieniu do projektu ustawy przyjętego Uchwałą RDS nr 102, przedłożony projekt ustawy ma na celu urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – czytamy.

I dodano: "w celu ustabilizowania i urealnienia finansowania zadań PFRON, proponuje się określenie wysokości dotacji budżetowej na poziomie 30 proc. planowanych kosztów dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od dnia 1 stycznia 2023 roku".

Zwiększenie wysokości dotacji na dofinansowania do wynagrodzeń zostały proponowane w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i zmniejszenia proporcji kwot wsparcia względem tego wynagrodzenia.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze