Weszły w życie przepisy dotyczące rozliczeń ze szpitalem, który wypadł z sieci

Autor: Piotr Gryza/RynekZdrowia • • 27 czerwca 2018 10:17

Od wtorku (26 czerwca) obowiązują przepisy doprecyzowujące sposób rozliczania ryczałtu dla szpitala znajdującego się w tzw. sieci szpitali, w przypadku wypowiedzenia umowy przez placówkę lub NFZ.

W przypadku rozwiązania umowy w ramach „sieci szpitali”, metoda „sieciowego” finansowania ryczałtowego zostaje zamieniona na metodę finansowania za usługę. Fot. PTWP (zdj. ilustracyjne)

26 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotycząca funkcjonowania „sieci szpitali” (systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej PSZ).

Ustawa doprecyzowała sposób rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „sieci szpitali” ze szpitalem znajdującym się w „sieci szpitali” w części ryczałtowej, w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez jedną ze stron umowy, tj. szpital lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opisywana nowelizacja została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 10 maja 2018 r.

Generalnie zmiana wprowadza zasadę, że w przypadku rozwiązania umowy w ramach „sieci szpitali”, metoda „sieciowego” finansowania ryczałtowego zostaje zamieniona na metodę finansowania za usługę, ale do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie ustalonego ryczałtu „sieciowego” proporcjonalnie do długości trwania umowy w danym okresie rozliczeniowym - przypomina były wiceminister zdrowia Piotr Gryza, na swojej stronie internetowej (http://piotrgryza.pl).

Powyższa zasada będzie obowiązywała dla okresu rozliczeniowego, w którym doszło do wypowiedzenia umowy i rozwiązania umowy oraz przez okres wypowiedzenia umowy do momentu rozwiązania umowy w kolejnym okresie rozliczeniowym, jeśli okres wypowiedzenia umowy obejmuje również okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Do rozliczeń będą uwzględnione ceny przyjęte do ustalenia „sieciowego” ryczałtu w danym okresie rozliczeniowym - podaje Piotr Gryza.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „sieci szpitali” zawarta jest na okres kwalifikacji szpitala do „sieci szpitali” czyli obecnie do 30 czerwca 2021 roku, natomiast okres rozliczeniowy jest obecnie 6 - miesięczny. Okres rozliczeniowy może być dłuższy, ale nie może przekroczyć jednego roku. Trzeba pamiętać, ze ponieważ system „sieci szpitali” działa dopiero od października 2017 roku, zasadne jest aby w pierwszym pełnym roku działania nowego systemu, tj. w 2018 roku okresy rozliczeniowe były okresami półrocznymi.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum