Wentylacja mechaniczna. Jest zgoda na koncentrację podmiotów na rynku

Autor: oprac. LJ • Źródło: UOKiK07 września 2021 12:15

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał warunkową zgodę na przejęcie spółki Betamed przez Air Liquide. Spółki działają na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej.

Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - ocenia prezes UOKiK. Fot. archiwum RZ
  • Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja przejęcia doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach
  • Dlatego nałożył na Air Liquide określone warunki, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów
  • Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Świadczenia usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu.

Usługi przedsiębiorców polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta. Ponadto na dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu, a także przeprowadzeniu szkolenia pacjenta oraz jego bliskich.

Zgoda pod pewnymi warunkami

Przedsiębiorcy konkurują ze sobą na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, w ramach postępowań konkursowych prowadzonych przez NFZ. Po drugie, jeśli na danym terenie jest kilka podmiotów z podpisanym kontraktem z NFZ, wówczas rywalizują o pacjentów jakością usług.

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w woj. dolnośląskim i małopolskim. Chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Air Liquide określonych warunków, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów.

- Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ. Nie zmniejszy się również liczba podmiotów ubiegających się  o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jakie warunki musi spełnić spółka?

  • Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w  województwie dolnośląskim i  małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 roku
  • Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 roku. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, wówczas spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w woj. dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide.
  • Nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum