Ważne zmiany w przychodniach. Dziś wchodzi zarządzenie NFZ

Autor: oprac. JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia26 lipca 2022 06:20

26 lipca wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ ws. i umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Zmiany obejmują m.in. wzrost wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów, w tym również ryczałtu dla transportu sanitarnego.

Ważne zmiany w przychodniach. Dziś wchodzi zarządzenie NFZ
26 lipca wchodzą ważne zmiany w przychodniach. Nowe wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów Fot. PTWP
  • 25 lipca opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania - to jest 26 lipca, natomiast jego przepisy  stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 roku
  • Zmianie uległy wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów. Podwyższono wartość jednostki rozliczeniowej dla porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu o 6,26 proc. i ryczałtu dotyczącego transportu sanitarnego o 13,1 proc.
  • Ponadto w związku ze wzrostem wyceny dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji zmienia się wycena świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy 

26 lipca wchodzą ważne zmiany w przychodniach. NFZ ustalił nowe wyceny

25 lipca opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zarządzenie wchodzi w życie 26 lipca, natomiast jego przepisy  stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 roku.

Wprowadzane zmiany obejmują:

  1. w § 4 ust 1 pkt 3 zarządzenia doprecyzowano przepis dotyczący przedmiotu umowy położnej poz;
  2. w § 18 ust 2 zarządzenia zmieniono wyrazy „z zastrzeżeniem § 55 ust. 1” na „z zastrzeżeniem § 53 ust. 1”;
  3. w § 23 ust. 2 zarządzenia doprecyzowano sposób finansowania świadczeń lekarza POZ w ramach stawki kapitacyjnej w odniesieniu do współczynnika korygującego;
  4. dokonano zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) zgodnie z rekomendacją nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zmianie uległy wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów. Podwyższono wartość jednostki rozliczeniowej dla :- porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu o 6,26%, - ryczałtu dotyczącego transportu sanitarnego o 13,1%,

b) w związku ze wzrostem wyceny dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy (pismo z dnia 29.04.2022 r., znak: WT.5403.15.2022.AT.23).

- Skutek finansowy dla wprowadzonych zmian, po uwzględnieniu rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa AOTMiT, z tytułu nowej wyceny świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy od 1 lipca 2022 r. szacowany jest na kwotę 1 962 616,97 zł - czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia.

Nowe wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów z 25 lipca 2022 roku:

Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (1).jpg
Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (1).jpg

Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (2).jpg
Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (2).jpg

Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (3).jpg
Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (3).jpg

Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (4).jpg
Nowe wartości stawki kapitacyjnej, porad i ryczałtu w POZ (4).jpg

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie NFZ


 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum