Ważna zmiana we współczynnikach korygujących. Jest projekt rozporządzenia MZ

Autor: oprac. JPP • Źródło: Ministerstwo Zdrowia11 maja 2022 15:25

11 maja przekazano do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument dotyczy zamian we współczynnikach korygujących.

Ważna zmiana we współczynnikach korygujących. Jest projekt rozporządzenia MZ
Będzie zmiana we współczynnikach korygujących. Jest projekt zarządzenia MZ Fot. PTWP

 

 

Zmiany w mechanizmie obniżania współczynników korygujących

11 maja przekazano do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Celem zmiany rozporządzenia jest skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, aby w przypadku umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, kwoty współczynników były pomniejszane proporcjonalne do udziału w tej umowie wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost - wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia. 

Wskazano, że chodzi o:

 • wartości taryfy świadczeń ustalonej po dniu 1 lipca 2021 r.;
  wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Funduszu w trybie § 15 ust. 3 i 4;
 •  ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej;
 • ryczałtu;
 • ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększeniem ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń ustalonej po dniu 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w finansowaniu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Obecnie - jak wyjaśnia resort finansów - zmniejszenie współczynników korygujących w przypadku umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień odnosi się do wskaźników korygujących całości umowy, co powoduje, że zapowiadany wzrost finasowania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do:

 • 1) Zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,
 • 2) Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,
 • 3) Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny,
 • 4) Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny,
 • 5) Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny

jest kompensowany przez współczynniki korygujące w zakresach, których wzrost taryf nie dotyczy (np. psychiatrii dorosłych czy poradni specjalistycznych całościowych zaburzeń rozwoju dla dzieci i młodzieży).

- Wprowadzenie w załączniku do rozporządzenia przepisu § 16 ust. 4h dotyczącego umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wynika z konieczności zapewnienia właściwego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku świadczeniodawców realizujących zarówno świadczenia objęte wzrostem, o którym mowa w ust. 4f pkt 1–5, jak i inne świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - argumentuje resort.

Dodany paragraf brzmi następująco: "4h. W przypadku umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zmniejszenie współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, jest proporcjonalne do udziału w tej umowie wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1–5.”
DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum