Warszawa: związkowcy sprzeciwiają się łączeniu trzech szpitali klinicznych

Autor: PAP, JW/Rynek Zdrowia • • 20 sierpnia 2018 17:47

W poniedziałek (20 sierpnia) związkowcy wyrazili obawy wynikające z zaplanowanej przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego konsolidacji trzech warszawskich szpitali. Ich zdaniem może ona m.in. doprowadzić do zamknięcia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Władze uczelni zapewniają, że takie obawy są bezpodstawne.

Warszawa: związkowcy sprzeciwiają się łączeniu trzech szpitali klinicznych
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Przypomnijmy, że Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 21 maja podjął uchwałę w sprawie połączenia trzech szpitali w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Scalone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ) przy ul. Lindleya. Nowy podmiot ma zacząć działać 1 stycznia 2019 roku.

Decyzja wzbudziła sprzeciw
szpitalnych związków zawodowych, które nazwali tę konsolidację "dziką". W piśmie wystosowanym do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej członkowie ZZ SKDJ zażądali pilnego spotkania w sprawie konsolidacji, by "przedstawić i omówić szereg bardzo istotych wątpliwości i problemów". Jednocześnie wyrazili opinię, że podlegająca konsolidacji placówka SKDJ "może zostać poświęcona w celu ratowania innych podmiotów". Ponadto ocenili, że ratowanie to może być "potencjalnie nieskuteczne".

Pod pismem podpisali się członkowie: Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej przy SKDJ, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników SKDJ, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej przy SKDJ, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Międzyzakładowego Oddziału Terenowego przy SKDJ i WUM, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektrokardiologii oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Na poniedziałkowym spotkaniu członkowie Związków Zawodowych SKDJ wyrazili obawy, że "konsolidacja doprowadzi do zamknięcia szpitala; do tego, że przestanie pełnić swoje funkcje i że zostanie ograniczona jego działalność". Ich zdaniem to "odbije się szkodą przede wszystkim dla pacjentów, ale też dla części pracowników, bo restrukturyzacja niesie za sobą zagrożenia związane z redukcjami etatów". Ocenili też, że zamiast konsolidacji w szpitalu SKDJ można próbować samodzielnej restrukturyzacji.

Władze uczelni: szpitale będą działały w ramach UCK
Z kolei przedstawiciele WUM podtrzymali stanowisko, że połączenie tych trzech placówek jest konieczne i wynika z "aktualnej dramatycznej sytuacji finansowej tych trzech szpitali oraz perspektyw dalszego ich funkcjonowania w dotychczasowej organizacji".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum